PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. sukcesywnie zwiększają poziom bezpieczeństwa na liniach kolejowych. Z tego względu modernizowane są m.in. przejazdy kolejowo-drogowe.


Między 28.04 a 10.05 prace zrealizowane zostały na przejeździe na ul. Ostrowskiej w Skalmierzycach. Skrzyżowanie na linii Łódź Kaliska – Tuplice zyskało nową nawierzchnię, zapewniającą sprawny ruch pociągów. Jest nowy asfalt oraz płyty przejazdowe, umożliwiające kierowcom płynne pokonanie torów.

Przejazd między ul. Ostrowską a ul. Dąbkowską został zlikwidowany!

Znajdował się na drodze niepublicznej. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie na drogach niepublicznych mogą istnieć wyłącznie przejazdy i przejścia niepubliczne (kategorii „F”), które działają na podstawie umów zawartych z użytkownikami przejazdu. Jako zarządca infrastruktury kolejowej jesteśmy zobowiązani do przestrzegania przepisów. Z odpowiednim wyprzedzeniem poinformowaliśmy samorząd o wynikającej z rozporządzenia konieczności likwidacji przejazdu. Zgodnie z procedurą przekazaliśmy ją również do publicznej wiadomości, m.in. ustawiając tablicę informującą o planowanym zamknięciu przejazdu przy skrzyżowaniu. Nie zgłosił się żaden podmiot, który chciałby podpisać umowę na użytkowanie przejazdu. W związku z tym został on zlikwidowany.

Przypomnę, że w niewielkiej odległości znajdują się dwa, działające przejazdy (u. Ostrowska i ul. Dąbkowa), które zapewniają możliwość sprawnego i bezpiecznego pokonania torów – informuję nasz portal Info Skalmierzyce, Radosław Śledziński, z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.