W związku z informacją Ministra Zdrowia o objęciu powiatu ostrowskiego żółtą strefą policjanci apelują o rozwagę w kontaktach z innymi osobami i przypominają o obowiązku przestrzegania dotychczasowych i dodatkowych obostrzeń.


Od jutra, 3 października powiat ostrowski zostaje objęty żółtą strefą. W związku z tym policjanci przypominają o obowiązku przestrzegania dotychczasowych i dodatkowych obostrzeń, które będą obowiązywać od jutra.

Policjanci nadal będą uświadamiać jak ważne jest przestrzeganie obowiązujących zasad i ograniczeń w walce z koronawirusem. W przypadku ich lekceważenia będą reagować, ponieważ wprowadzone obostrzenia mają pomóc w walce z COVID-19, a ich nieprzestrzeganie łączy się z narażeniem zdrowia i życia dla innych osób.

Jakie dodatkowe obostrzenia obowiązują po objęciu powiatu ostrowskiego żółtą strefą?

Obowiązuje m.in. limit jednej osoby na powierzchni 4 m2 podczas imprez tj. targi, wystawy, kongresy czy konferencje. Limit ten obowiązuje też w obiektach gastronomicznych. W wesołych miasteczkach, parkach rozrywki lub parkach rekreacyjnych limit osób wynosi 1 osobę na 10 m2. W siłowniach obowiązuje limit osób – jedna na 7 m2. Liczba osób biorących udział w imprezach rodzinnych, nie może przekroczyć 100 osób, z wyłączeniem obsługi. W zajęciach na świeżym powietrzu, projekcjach filmów, spektaklach, może brać udział maksymalnie 25 proc. publiczności. Podobnie ma być na widowni w obiektach sportowych.

W przypadku obowiązku zasłaniania ust i nosa   obostrzenia się nie zmieniły. Używanie masek nadal obowiązuje w środkach publicznego transportu zbiorowego, w miejscach ogólnodostępnych – chyba, że będzie zachowana odległość 1,5 m, w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej, w obiektach handlowych lub usługowych oraz w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu. Także, obecnie jest obowiązek noszenia przez klientów podczas zakupu towa­rów lub usług rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk.

Co oznacza żółta strefa? Sprawdź jakie obostrzenia będą obowiązywać KLIKNIJ TU!