Oddział Okulistyczny Chirurgii Jednego Dnia w ostrowskim szpitalu to świetny zespół specjalistów, ultranowoczesny sprzęt, a teraz także piękna i komfortowa przestrzeń. W dniu dzisiejszym oficjalnie otwarto wyremontowany Oddział, w którym rocznie przeprowadza się ok. tysiąca zabiegów usunięcia zaćmy.


Uroczystego otwarcia dokonano 28 listopada 2019r. w obecności parlamentarzystów, przedstawicieli władz wojewódzkich, radnych powiatu ostrowskiego, kierownictwa i personelu szpitala, przedstawicieli związków zawodowych, ale także wykonawcy inwestycji, projektanta wnętrz.

Pierwszy w historii ostrowskiej lecznicy Oddział Okulistyczny został założony 1967r., czyli z chwilą oddania do użytku nowego budynku szpitala. Przez prawie 25 lat ordynatorem tego oddziału była pani Halina Krzyżagórska. W roku 1991 po przejściu ordynatora na emeryturę, funkcję te objęła pani Maria Cichowska. Oddział Okulistyczny od samego początku był oddziałem pełnoprofilowym i wykonywał operacje zaćmy, jaskry oraz inne skomplikowane badania oraz leczenie schorzeń oka. W 1999r. niedofinansowany oddział z przestarzałym sprzętem przestał istnieć. Obecna Okulistyka to reaktywowany w połowie 2018 roku szeroki zakres usług medycznych w nowej formule, od dzisiaj także w komfortowych warunkach.

– „Pełen sentymentu i wzruszenia wspominam Panią dr Krzyżagórska, która była osoba ciepłą i dała wiele ostrowskiej okulistyce. Dziś radujemy się, bo Oddział został przywrócony do życia, bardzo nowoczesny i to, co najważniejsze z bardzo dobrym zespołem medycznym pod kierunkiem dr Bartosza Harasimowicza” – powiedział Starosta Paweł Rajski.

O tym jak potrzebny jest oddział okulistyczny w powiecie liczącym 160.000 mieszkańców świadczą statystyki. W przeciągu półtora roku przeprowadzono 1.400 operacji usunięcia zaćmy. Jak podkreśla szef ostrowskiej okulistyki Bartosz Harasimowicz zabiegi usuwania zaćmy to procedury wykonywane najczęściej na świecie. Zaćma jest bowiem najczęstszą przyczyną odwracalnej ślepoty wśród społeczeństwa.

– „Nasz Oddział Okulistyczny to oddział Chirurgii Jednego Dnia, co oznacza że pacjenci tego samego dnia po wykonaniu zabiegu wracają do domu. Oddział powstał półtora roku temu dzięki pozyskaniu kontraktu z NFZ, który przyznawany jest co kilka lat. Od początku pracowaliśmy na nowoczesnym sprzęcie jednak w skromnych warunkach lokalowych, dlatego cały ten czas pojawiał się temat remontu. Dzisiaj celebrujemy zakończenie remontu i oddanie do użytku oddziału w pełnym zakresie. Nie udałoby się to gdyby nie świetne planowanie, zarządzanie tym projektem oraz finansowanie. Od początku pracowaliśmy na najwyższej jakości sprzęcie, natomiast za sprawą remontu podniósł się znacząco komfort pracy oraz pobytu pacjentów” – wyjaśnił Bartosz Harasimowicz, kierownik oddziału.

Remont okulistyki w ostrowskim szpitalu kosztował 800.000 zł, natomiast zakup sprzętu wyniósł 1,5 miliona złotych. Środki na ten cel pochodziły z budżetu Powiatu Ostrowskiego oraz szpitala.

– „Oddział Okulistyczny to nasza najnowsza propozycja dla pacjentów z powiatu, ale też całego regionu. Posiadamy wysokowykwalifikowaną kadrę medyczną oraz supernowoczesny sprzęt. Chciałbym podkreślić, że wszystkie inwestycje prowadzone w szpitalu nie byłyby możliwe bez wsparcia finansowego organu założycielskiego, jakim jest Powiat Ostrowski, dlatego chciałbym serdecznie podziękować Staroście Ostrowskiemu, Wicestaroście oraz wszystkim Radnym Powiatowym” – powiedział dyrektor Dariusz Bierła.

Gratulacje na ręce Starostów Powiatu Ostrowskiego oraz Dyrekcji Szpitala przekazali obecni parlamentarzyści: Posłowie na Sejm RP: Tomasz Ławniczak i Jarosław Urbaniak, Ewa Matecka Senator RP, reprezentująca Wojewodę Wielkopolskiego Anna Zarębska Kierownik Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kaliszu.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: (na zdjęciu od lewej): Przewodniczący Rady Powiatu Ostrowskiego Piotr Walkowski, Wicestarosta Ostrowski Roman Pacholczyk, Kierownik Oddziału Bartosz Harasimowicz, Starosta Ostrowski Paweł Rajski oraz dyrektor ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim Dariusz Bierła.

Źródło: powiat-ostrowski.pl