Obwodnicę drogową Nowych Slamierzyc wybudowano ze względu na bardzo uciążliwy ruch pojazdów osobowych i ciężarowych przez miejscowość. Budowa trwała od 12 lutego 2007 do 14 września 2009 roku. Efektem realizacji inwestycji jest droga jednojezdniowa dł. 7,3 km o klasie GP. Szerokość jezdni wynosi 7,0 metrów + 2 x 1,5 m pobocza umocnione. W ramach budowy wykonano 2 węzły dwupoziomowe oraz 5 obiektów mostowych na drogach poprzecznych do obwodnicy i pełny system dróg serwisowych (6,6 km).


Dzięki wybudowaniu obwodnicy ruch pojazdów osobowych i ciężarowych został wyprowadzony z miasta. Budowę podzielono na trzy etapy:

  • Pierwszy etap obejmował 750-metrowy odcinek od wiaduktu w Skalmierzycach wraz z budową mostu na strudze Ciemnej
  • Drugi polegał na budowie dalszego 3-kilometrowego odcinka
  • Trzeci etap zakładał budowę fragmentu trasy do węzła na Dobrzecu.

Planowany termin oddania obwodnicy do użytku był trzykrotnie przekładany. Początkowo oddanie obwodnicy miało się odbyć w listopadzie 2008 r. jednak z powodu trudności administracyjnych związanych z przekazaniem terenów pod inwestycję został on przełożony na lato 2009 r. Przecięcie wstęg nastąpiło jednak 14 września 2009.