Wczoraj, Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził zmianę taryf dla ciepła dostarczanego przez Ostrowski Zakład Ciepłowniczy. Decyzja ta dotyczy również mieszkańców gminy Nowe Skalmierzyce.

Urząd Regulacji Energetycznej zatwierdził podwyżki zaproponowane przez Ostrowski Zakład Ciepłowniczy w Ostrowie Wlkp. Od 1 września cena za gigadżul wzrośnie o 145%. Czyli jeśli do tej pory zużywaliśmy ciepła za 100 zł, to od 1 września zapłacimy 245 złotych. Do tego dochodzą pozostałe opłaty, których wartość nie ulega zmianie.

Powodem podwyżki jest wzrost cen za węgiel oraz opłaty CO2 narzucane przez Unię Europejską. W rzeczywistości OZCowi wzrosły koszty nawet 4-krotnie. Kierownictwo spółki nie chcąc całkowitych kosztów przerzucać od razu na mieszkańców, zdecydował się tylko o wzrost opłaty za gigadżul o 145%.

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy dostarcza również ciepło dla mieszkańców Nowych Skalmierzycach. Sprzedawane ciepło jest w ramach dwóch taryf zależnych od miejsca wytworzenia ciepła, które przedstawiają się następująco:

G-6 dla odbiorców ciepła wytworzonego w źródle ciepła opalanym biomasą i miałem węgla kamiennego zlokalizowanym przy ul. Kalskiej 24 w Nowych Skalmierzycach, dostarczanego poprzez wodną sieć ciepłowniczą i indywidualne węzły cieplne, będące własnością sprzedawcy.

Według nowej taryfy dla grupy G-6 cena ciepła, będzie kształtować się następująco. Do tej pory cena ciepła wg tej taryfy wynosiła za 1 GJ – 55,08zł. Podwyżka jest więc na poziomie 92%.

G-7 dla odbiorców ciepła wytworzonego w źródle ciepła opalanym olejem opałowym i miałem węgla kamiennego zlokalizowanym przy ul. Miskiewicza 5 w Nowych Skalmierzycach, w którym moc zainstalowana nie przekracza 5.0 MW, bezpośrednio zasilającym zewnętrzne instalacje odbiorcze. Według nowej taryfy dla grupy G-7 cena ciepła, będzie kształtować się następująco.

Dla tej taryfy cena ciepła za 1 GJ wynosiła 69,87zł. Podwyżka jest więc na poziomie 109%

Do sprawy będziemy jeszcze wracać.