To nie koniec zmian w edukacji. Od roku szkolnego 2020/2021 do podstawy programowej trafi nowy przedmiot. Wielu uczniów już od pierwszej klasy liceum i technikum będzie uczyć się łaciny i kultury antycznej.


Od 1 września 2020 roku uczniowie pierwszych klas liceów ogólnokształcących i techników będą mierzyć się z nowym przedmiotem. To język łaciński i kultura antyczna, który właśnie trafił do podstawy programowej. Do tej pory języka łacińskiego i kultury antycznej uczyli się tylko ci uczniowie, którzy sami wybrali profil klasy, w której przedmiot był uwzględniony na rozszerzeniu. Teraz będzie inaczej. Łacina będzie przedmiotem do wyboru, obok plastyki, filozofii i muzyki. O tym, który przedmiot będzie realizowany w danej szkole, zadecyduje dyrektor placówki.

Jak dowiadujemy się z nowelizacji rozporządzenia MEN, na realizację programu z języka łacińskiego i kultury antycznej w zakresie podstawowym przewidziano jedną godzinę tygodniowo w I klasie. Program ma obejmować znajomość podstaw języka łacińskiego pozwalającą m.in. :

  • czytać pod kierunkiem nauczyciela nieskomplikowane, różnorodne, formalnie i pochodzące z różnych epok oryginalne teksty łacińskie,
  • rozwijać znajomość podstawowych faktów dotyczących twórczości wybranych, ważnych autorów piszących po łacinie,
  • budować świadomość relacji pomiędzy językami używanymi w Europie i wykorzystywanymi przez nie alfabetami,
  • rozwijać rozumienie dziedzictwa antyku grecko-rzymskiego jako ideowego i materialnego fundamentu cywilizacji zachodniej i kultury polskiej.

Łacina w szkole średniej od roku szkolnego 2020/2021. Po co?

– Mając na względzie ustalony w ramowych planach nauczania wymiar godzin tych zajęć, celem proponowanej podstawy programowej jest wyposażenie uczniów w narzędzia do czytania pod kierunkiem nauczyciela prostych tekstów łacińskich. Celem zajęć jest również pokazanie uczniom oddziaływania języka łacińskiego oraz kultury grecko-rzymskiego antyku na języki i kulturę europejską wieków późniejszych. Podstawa programowa ma przede wszystkim dać nauczycielom szansę wykształcenia wśród uczniów przekonania z jednej strony o doniosłości, z drugiej – o atrakcyjności tych humanistycznych zagadnień – czytamy w uzasadnieniu do rozporządzenia.

Ministerialni urzędnicy już kilka miesięcy temu, zapowiadając zmiany, przekonywali, że nowa podstawa programowa traktuje język łaciński jako “pewien kod, którym elity europejskie posługiwały się przez stulecia, a którego odczytanie wymaga specyficznych kompetencji”. Dzięki lekcjom łaciny uczniowie mają “zdobyć zdolność rozpoznawania i rozumienia wybranych, podstawowych form ekspresji językowej, nie zaś umiejętność odmieniania przez przypadki czy omawiania składni łacińskiej”.

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej dla liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół II stopnia została opublikowana w Dzienniku Ustaw 16 lipca. Rozporządzenie wchodzi w życie 1 września 2020 r.