Kazimierz Sipka urodził się 11 sierpnia 1944 roku w Kaliszu. Po ukończeniu szkoły podstawowej w 1959 roku podjął naukę zawodu w Kolejowych Zakładach Nawierzchniowych w Nowych Skalmierzycach, gdzie pracował do przejścia na emeryturę w 2004 roku. W międzyczasie ukończył liceum ogólnokształcące, a następnie podjął studia na UAM.


Tegoroczny Kawaler Medalu „Za Zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej”, byłego Wiceprzewodniczącego Zarządu Samorządu Mieszkańców Miasta, Wiceprzewodniczącego Zarządu ROD ,Kolejarz” w Nowych Skalmierzycach, a także przewodniczącego rady pracowniczej zakładu VOSSLOH – SKAMO, współinicjator powstania, a następnie przewodniczącego rady nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Błonie”.

Zawsze zaangażowany w życie społeczne i zawodowe. Czynny zawodnik sekcji szachowej w latach 1963-1974, z którą odnosił sukcesy i zdobywał wysokie lokaty na różnego rodzaju rozgrywkach.

Jeden z organizatorów ośrodka wypoczynkowego w Mierzynie a także wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Społecznik. Współczesny Judym, prawdziwy organicznik. „Od zawsze” chętnie służył pomocą mieszkańcom w ich różnych sytuacjach życiowych oraz zawodowych. W latach 80-tych ub. wieku Wiceprzewodniczący Zarządu Samorządu Mieszkańców Miasta, a w latach 90-tych Wiceprzewodniczący Zarządu Rodzinnych Ogródków Działkowych „Kolejarz” w Nowych Skalmierzycach.

W latach 1996 – 2002 przewodniczący Rady Pracowniczej. W 1998 roku jeden z inicjatorów powstania Spółdzielni Mieszkaniowej „Błonie” i przez dwa lata przewodniczący rady nadzorczej. Długoletni radny, pełnił tę funkcję nieprzerwanie od 1994 roku, czyli od 26 lat. Wiceprzewodniczący Rady, a od 2002-2018 Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Inicjator budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Jabłonkowej łączącej Nowe Skalmierzyce ze Śliwnikami, a także parku przy ul. Kamiennej. Za całokształt pracy zawodowej wyróżniony:

  • Srebrną Odznaką Przodującego Kolejarza,
  • Złotą Odznaką za szczególne osiągnięcia dla Związku Emerytów
  • Odznaką „Za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
  • Brązowym Krzyżem Zasługi,
  • Kawaler Medalu „Za Zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej”.

Zaangażowanie w sprawy naszej Małej Ojczyzny, olbrzymie samorządowe doświadczenie, empatia oraz otwartość na ludzi i ich problemy sprawia, że Kazimierz Sipka był przez mieszkańców darzony ogromnym szacunkiem i zaufaniem.

Łączymy się w smutku i bólu z Rodziną Zmarłego. Składamy Państwu z serca płynące kondolencje oraz wyrazy współczucia – Redakcja Info Skalmierzyce.