Ministerstwo Infrastruktury przewiduje na przyszły rok wzrost stawek opłaty paliwowej na benzynę, olej napędowy i gaz. Stosowne obwieszczenie podpisał wiceminister Rafał Weber.


Stawka za 1000 l benzyn silnikowych wzrośnie do 138,49 złotych z 133,21 złotych, które obowiązywały w tym roku.

Z kolei opłata za 1000 l olejów napędowych wzrośnie z 297,61 złotych do 306,34 złotych. Podwyżka ta dotyczy również olejów napędowych zmieszanych z biokomponentami, a także biokomponentów, które same są paliwami.

Podwyżki nie uniknie również gaz. Za 1000 kg trzeba będzie zapłacić 170,55 złotych – dotychczasowo jego cena ustalona była na poziomie 164,61 złotych.

Nowe stawki będą obowiązywać od początku 2020 roku. 80 proc. wpływów z opłaty paliwowej zasili Krajowy Fundusz Drogowy. Pozostałe 20 proc. jest przewidziane dla Funduszu Kolejowego.

Jak czytamy na portalu Money.pl już wcześniej informowało, że Ministerstwo Finansów ma plan zasilić Fundusz Kolejowy dodatkową kwotą 1,1 mld złotych. Pieniądze te mają pochodzić z dodatkowych funduszy uzyskanych z podwyżki opłaty paliwowej. Resort planował zmienić tak ustawę, żeby utrzymać obniżone stawki akcyzy na paliwa silnikowe i jednocześnie zwiększyć stawki opłaty paliwowej.