14 listopada br. w Kurowie odbyło się uroczyste oddanie Otwartej Strefy Aktywności, czyli przeznaczonego dla wszystkich grup wiekowych miejsca rekreacji i aktywności ruchowej. Powstałe przy świetlicy wiejskiej plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna będą sprzyjały integracji mieszkańców oraz spędzaniu czasu wolnego w sposób czynny.


W otwarciu poza mieszkańcami wsi i ich pociechami udział wzięli m.in. zastępca burmistrza Agnieszka Sipka, przewodniczący Rady Tadeusz Orzechowski, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Polityki Społecznej Wiktor Bęcki oraz miejscowy proboszcz ks. kan. Jarosław Materliński, który poświęcił nowo zagospodarowany plac. Sołtys Zofia Misiak z gośćmi oraz przedstawicielem młodego pokolenia mieszkańców dokonali przecięcia wstęgi.

W ramach zadania zostały zamontowane urządzenia: wioślarz, twister siedzący, wyciąg górny, drabinka, wahadło, rowerek, stół do gry w szachy i chińczyka, piłkarzyki, zestaw sprawnościowy, bujak podwójny, huśtawka typu ważka. Postawiono również stojak na rowery, ławki a także nasadzono krzewy.

Na ten cel gminny samorząd otrzymał dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 49.955,00 zł, a łączny koszt przedsięwzięcia wyniósł 101.549,99 zł. Podobne Otwarte Strefy Aktywności powstały również na Stadionie Miejsko-Gminnym w Nowych Skalmierzycach oraz w Boczkowie (łączna dotacja z ministerstwa to blisko 125 tysięcy zł).

Otwarta Strefa Aktywności (OSA) dofinansowana przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019.