Uroczystość pasowania na uczniów to bardzo ważne wydarzenie w życiu szkoły. To była wyjątkowa chwila dla uczniów klasy I Szkoły Podstawowej im Adama Mickiewicza w Skalmierzycach. Pierwszoklasiści zostali oficjalnie przyjęci w poczet uczniów szkoły!


Ta niezwykła uroczystość miała miejsce w piątek 25 października. Wraz ze swoimi rodzicami, dwadzieścioro czworo uczniów klasy I złożyło ślubowanie wśród społeczności szkolnej. W granatowych biretach na głowach odświętnie ubrani uczniowie byli głównymi bohaterami tej niecodziennej chwili. Pasowanie rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu Państwowego. Na uroczystości obecni byli kierownik Referatu Oświaty i Wychowania Daniel Mituła, dyrektor szkoły Małgorzata Sulewska, z-ca dyrektora Marcin Śrama, Proboszcz tutejszej parafii — Ksiądz Sławomir Nowak, przedstawiciele Rady Rodziców, grono pedagogiczne oraz rodzice.

Dzieci głośno odśpiewały hymn państwowy oraz szkoły i z uwagą wysłuchały przemówień. Po części oficjalnej pierwszoklasiści zaprezentowały swoje umiejętności w przygotowanym wcześniej programie artystycznym.

Na zakończenie spotkania uczniowie odebrali dyplomy gratulacyjne, upominki, imiennie grawerowane medale, a także były prezenty od Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzego Łukasza Walczaka. Podsumowaniem tej uroczystości były fotografie klasy z wychowawcą i zaproszonymi gośćmi.

Po uroczystości rada rodziców przygotowała dla zebranych słodki poczęstunek.

Dziękujemy za możliwość udziału w tym niezwykłym wydarzeniu i zawsze miłe przywitanie naszej redakcji.