Wielkopolski Urząd Wojewódzki przyznał Gminie i Miastu Nowe Skalmierzyce dotację w wysokości 125 tys. złotych z przeznaczeniem na utworzenie pierwszego dziennego miejsca pobytu osób w wieku 60+, czyli Klubu Seniora. Placówka, która ma powstać jeszcze w tym roku w budynku tzw. pawilonu Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach przeznaczona będzie dla dwudziestu osób.


To odpowiedź na potrzeby starzejącego się społeczeństwa (obecnie 21% mieszkańców gminy stanowią osoby powyżej 60. roku życia), któremu należy się nie tylko zaspokojenie podstawowych potrzeb typu opieka zdrowotna czy pomoc socjalna, ale również umożliwienie kontynuacji społecznej produktywności i aktywność w innych, niż zawodowy, obszarach.

Klub to jeden z kolejnych kroków podejmowanych przez nasz samorząd w ramach przyjętego przez Radę programu polityki senioralnej – wyjaśnia burmistrz Jerzy Łukasz Walczak i dodaje: nasi seniorzy będą mieli wreszcie swój kąt, w którym będą mogli aktywizować się społecznie poprzez kulturę, rekreację czy inne formy wsparcia.

Wsparcie to będzie udzielane przez samych seniorów – w ramach samopomocy, jak i działań wolontariackich na rzecz innych. Uczestniczenie w życiu klubu pozwoli jego członkom na zagospodarowanie czasu wolnego, poprawę jakości życia, nawiązanie relacji międzyludzkich oraz zaangażowanie w działania na rzecz społeczności lokalnej. Każdy z nas lubi czuć się potrzebny, bez względu na wiek. Seniorzy, którzy mają więcej czasu niż inni, chcą go zagospodarować w sposób wartościowy i społecznie użyteczny. Wciąż też pragną kontaktu z drugim człowiekiem, spotkań ze znajomymi, odskoczni od swoich czterech ścian – mówi burmistrz.

Na Klub Seniora wydzielony zostanie sporej wielkości przyszkolny pawilon, do którego prowadzić będzie osobne wejście od strony boiska. Do swojej dyspozycji zainteresowani będą mieli pełniące funkcję sali spotkań ogólnodostępne pomieszczenie wyposażone w stoły i krzesła, pomieszczenie klubowe wyposażone w sprzęt RTV, komputer z dostępem do Internetu oraz kanapy i fotele, aneks kuchenny z urządzeniami do przygotowania i spożycia posiłku oraz szatnię i toalety.