Rząd podał propozycję stawek i płacy minimalnej na 2020 rok. Informacja została przekazana przez Polską Agencję Prasową, a minimalne wynagrodzenie i stawkę godzinową ogłosiła minister pracy i polityki społecznej, Elżbieta Rafalska. 

Ile będzie wynosić płaca minimalna w 2020 roku?

Płaca minimalna od 1 stycznia 2020 roku ma wynosić 2450 zł brutto i 16 zł brutto za godzinę.

Do dnia 15 czerwca, każdego roku, Rada Ministrów jest zobowiązana podać Radzie Dialogu Społecznego propozycję, dotyczącą minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku następnym oraz propozycję minimalnej stawki godzinowej.

Okazuje się, że ustalenia rządu są niższe, niż oczekiwania związkowców. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych kilka dni wcześniej szacowało, że  minimalna pensja, nie powinna wynosić mniej 1822 zł netto za rękę, czyli 2520 zł brutto. Uważają również, że stawka godzinowa powinna wynosić przynajmniej 16,50 zł na rękę.

– Ustanowiona w tej wysokości płaca minimalna stanowiłaby 48,2% prognozowanej przez rząd na rok 2020 płacy przeciętnej – informowało OPZZ.

Ostateczną decyzję na temat wysokości minimalnych płac ogłosi Prezes Rady Ministrów. Jeśli nie dojdzie do ustalenia wspólnej propozycji przez partnerów społecznych, Rada Ministrów wyda rozporządzenie do 15 września, określające wysokości minimalnego wynagrodzenia i stawek za umowę zlecenie. Obecnie płaca minimalna wynosi 2250 zł, a minimalna stawka godzinowa 14,70 zł.