13 stycznia w sali sesyjnej w Nowych Skalmierzycach prezesi i przedstawiciele kilkudziesięciu organizacji pozarządowych podpisali umowy na realizację zadań publicznych na 2020 rok. Tegoroczna edycja organizowanego przez samorząd otwartego konkursu ofert cieszyła się niebywałą popularnością – wpłynęło aż 59 ofert na ogólną kwotę przekraczającą milion złotych (w roku ubiegłym złożono 32 oferty).


Po analizie i ocenie wniosków komisja konkursowa rekomendowała przyznanie 616.500,00 zł. Ostatecznie podpisano natomiast umowy na kwotę 603.500,00 zł. Ilość złożonych ofert przerosła nasze oczekiwania. Kilkadziesiąt ciekawych i wartościowych przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych, społecznych bądź sportowych będzie realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2020 roku. To dobry znak, że jest chęć uczestnictwa w życiu społecznym i w naszej Gminie znów będzie się działo ­– powiedział Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak. Organizacje mogły składać oferty na następujące rodzaje zadań: kultura i sztuka; sport, w tym szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja przedsięwzięć sportowych lub zawodów; wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej społeczności; działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; działalność na rzecz osób starszych oraz integracji społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym; edukacja, oświata i wychowanie.

Dofinansowane zadania:

 • Stowarzyszenie Działkowców Kolejarz – dwa zadania: „Dzień działkowca – 5-lecie stowarzyszenia” – kwota 3.800 zł oraz „Wycieczka dla działkowiczów i seniorów z GiM Nowe Skalmierzyce” – kwota 2.800 zł;
 • Wielkopolski Związek Kolarski „III etap XXX Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego” – kwota 4.000 zł;
 • KGW Gostyczyna „Spotkanie andrzejkowe mieszkańców wsi Gostyczyna” – kwota 2.700 zł;
 • Klub Piłki Ręcznej “Szczypiorno” Kalisz – dwa zadania: „Memoriał Józefa Wojciechowskiego – organizacja turnieju piłki ręcznej” – kwota 2.500 zł i „Sportowe zajęcia pozalekcyjne dla dzieci z piłki ręcznej” – kwota 4.500 zł;
 • KGW Gałązki Wielkie „Spotkanie pokoleń – od najmłodszych po najstarszych” – kwota 3.400 zł;
 • Miejsko-Gminna Orkiestra Dęta przy OSP Skalmierzyce „Prowadzenie M-G Orkiestry Dętej – wykonywanie okolicznościowych programów artystycznych związanych z obchodami rocznic państwowych i lokalnych, udział w przeglądach i koncertach oraz szkolenie młodej kadry instrumentalistów” – kwota 60.000 zł;
 • Klub Sportowy Pogoń Nowe Skalmierzyce – trzy zadania: „Szkolenie osób dorosłych w dyscyplinie piłka nożna” – kwota 105.000 zł, „Szkolenie dzieci i młodzieży z Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w dyscyplinie piłka nożnej w miejscowości Biskupice Ołoboczne” – kwota 35.000 zł oraz „Szkolenie dzieci i młodzieży w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce w dyscyplinie piłka nożnej (roczniki 2000-2016) – kwota 130.000 zł;
 • Stowarzyszenie Eudajmonia – dwa zadania: „Zajęcia fitness i jogi ze Stowarzyszeniem Eudajmonia w Skalmierzycach od stycznia do czerwca” oraz „ …od sierpnia do grudnia” – kwoty po 5.000 zł każde;
 • Stowarzyszenie Kulturalne Teatr Misterium Biskupice Ołoboczne „Tradycja – Kultura – Teatr – Muzyka 2020” – kwota 25.000 zł;
 • KGW Osiek „Spotkanie integracyjne Sąsiad bliżej sąsiada” – kwota 2.600 zł;
 • KGW Biskupice Ołoboczne – dwa zadania: „Dzień pieczonego ziemniaka w Biskupicach Ołobocznych” – kwota 3.800 zł i  „Aktywni Seniorzy z Biskupic Ołobocznych” – kwota 3.500 zł;
 • KGW Ociąż „Spotkanie integracyjne seniorów” – kwota 2.200 zł;
 • KGW Trkusów „Festyn Rodzinny Pożegnanie lata w Trkusowie” – kwota 3.600 zł;
 • KGW Biskupice „Dożynki dawniej a dziś” – kwota 3.600 zł;
 • KGW Śmiłów „Imprezy integracyjne mieszkańców wsi Śmiłów” – kwota 2.900 zł;
 • KGW Śliwniki – dwa zadania: „Festyn rodzinny Śliwnicka Pyra” – kwota 2.600 zł i „Aktywny senior – szczęśliwy senior” – kwota 3.000 zł;
 • KGW Fabianów – dwa zadania: „Integracja mieszkańców, bez względu na wiek” – kwota 3.800 zł i „Integracja pokoleniowa” – kwota 3.500 zł;
 • Chór pw. św. Grzegorza „Cykl koncertów „Najpiękniejsze piosenki” – kwota 4.000 zł;
 • KGW Kotowiecko „Rodzina w małej ojczyźnie” – kwota 3.600 zł;
 • Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy „Sport, w tym szkolenie dzieci i młodzieży oraz organizacja przedsięwzięć sportowych lub zawodów” – kwota 15.000 zł;
 • Stowarzyszenie Rozwoju Dziecka i Rodziny „Działalność integracyjna na rzecz osób niepełnosprawnych w gminie Nowe Skalmierzyce” – kwota 15.000 zł;
 • KGW Chotów „Impreza integracyjna mieszkańców wsi Chotów „Wszystkie dzieci nasze są – piknik z okazji Dnia Dziecka” – kwota 3.500 zł;
 • KGW Leziona „Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi Leziona” – kwota 2.900 zł;
 • Klub Sportowy Akademia Piłkarska „Szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży_2020”– kwota 48.000 zł;
 • KGW Strzegowa „Międzypokoleniowa integracja mieszkańców Strzegowy” – kwota 2.900 zł;
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Jarzębinki „Działania edukacyjne dla przedszkolaków z Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce” – kwota 5.000 zł;
 • Miejsko-Gminny Klub Sportowy Pogoń Nowe Skalmierzyce „Organizacja i prowadzenie procesu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w dyscyplinie szachy w szkołach podstawowych oraz na terenie miasta Nowe Skalmierzyce” – kwota 5.000 zł;
 • Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Kalisz – cztery zadania: „Obóz harcerski” – kwota 8.000 zł, „Zimowisko harcerskie” – kwota 5.500 zł, „XIV Rajdo – Biwak “Szlakiem Powstańców Wielkopolskich” – kwota 5.500 zł oraz „Rajdy, ogniska, gry i podchody” – kwota 3.700 zł;
 • OSP Boczków „85-lecie OSP Boczków – integracja OSP i wsi” – kwota 3.200 zł;
 • KGW Węgry „Powitanie wakacji” – kwota 3.400 zł;
 • KGW Boczków „Spotkanie Mikołajkowe” – kwota 2.700 zł;
 • KGW Nowe Skalmierzyce – dwa zadania: „Wokół tradycji i zwyczajów Ziemi Skalmierzyckiej” – kwota 5.500 zł i „Bezpieczniej na dwóch kółkach” – kwota 2.900 zł;
 • KGW Skalmierzyce „Turniej wsi dla mieszkańców Skalmierzyc” – kwota 3.100 zł;
 • KGW Gniazdów – dwa zadania: „Impreza integracyjna Andrzejki” – kwota 2.600 zł i „Dzień Dziecka 2020” – kwota 3.400 zł;
 • OSP Gostyczyna „Integracyjna majówka z OSP” – kwota 2.700 zł;
 • Stowarzyszenie przy szkole podstawowej w Skalmierzycach „Edukreator” – dwa zadania: „Półkolonie zimowe – dla młodych programistów i konstruktorów” – kwota 8.000 zł i „Artystyczne Powitanie Lata – Nad wszystkim czuwa gospodarz domu” – kwota 3.600 zł;
 • Towarzystwo Rowerowe Sokół Skalmierzyce „Rajd na rozpoczęcie sezonu rowerowego; IV Rajd na Koniec Świata” – kwota 3.000 zł;
 • Parafialny Klub Sportowy Legion św. Katarzyny „Legionowa Szkółka Siatkarska” – kwota 8.000 zł