W dniach 11.01 – 13.01.2021 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II zorganizowano wypoczynek w formie zajęć świetlicowo-sportowych, w których uczestniczy 25 uczniów z klas I-IV. Dzieci spędzają czas w trzech grupach w godzinach od 08:00 do 14.00.


Organizacja zajęć została sfinansowana ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

Głównym celem zorganizowanych zajęć jest zapobieganie skutkom izolacji w czasie pandemii Covid19 oraz profilaktyka uzależnień. Pomimo krótkiego terminu i obostrzeń zajęcia w grupach były bardzo ciekawe i intensywne, dla grupy najstarszej pani dyrektor Grażyna Kucharska zorganizowała warsztaty przyrodnicze „Moje ciało” i „Podróże po globusie”, pani Danuta Orłowska i Kinga Jasińska zapewniły dzieciom dużo ruchu na miękkim placu zabaw w sali gimnastycznej oraz wiele innych atrakcji sportowych. Dla najmłodszych odbyły się warsztaty muzyczne z instrumentami poprowadzone przez panią Agnieszkę Wielebską oraz warsztaty z języka angielskiego przygotowane przez panią Paulinę Chwiłkowską.

Obowiązkowym punktem każdego dnia było wyjście dzieci na świeże powietrze na boisko szkolne oraz higiena rąk. Panie Jolanta Wieleba, Sabina Stasiak i Dorota Nowaczyk poprowadziły w każdej z grup zajęcia obejmujące czytanie opowiadań terapeutycznych profilaktycznych, zabawy integracyjne i gry planszowe.

Zajęcia zorganizowano zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS.