Dzisiaj z Warszawy wyjechał konwój Państwowej Straży Pożarnej, który transportuje pomoc humanitarną na Białoruś.


Samochody Państwowej Straży Pożarnej z Lublina, Poznania, Ostrowa Wielkopolskiego i Warszawy transportują około 50 tys. litrów środków dezynfekcyjnych, 100 tys. maseczek chirurgicznych, 30 tys. litrów środków antyseptycznych, 75 tys. litrów płynów i tysiąc opakowań leku Arechi. Wszystko trafi do Krajowego Centrum Organizacji Reagowania Medycznego w Mińsku. Jest to odpowiedź Rządu RP na prośbę strony białoruskiej.

Oficjalne przekazanie darów odbyło się na placu Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 8 w Warszawie. W wydarzeniu udział wzięli: Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Maciej Małecki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Marcin Przydacz oraz Ambasador Republiki Białorusi w Polsce Władimir Czuszew i Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Andrzej Bartkowiak.

Źródło: strażacki.pl