21 kwietnia 2020 r. Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce podjęła uchwałę wprowadzającą zwolnienia z części podatku od nieruchomości za 2020 rok oraz przedłużenie terminu jego płatności dla przedsiębiorców działających na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.


Warunkiem otrzymania pomocy są:

  • pogorszenie płynności finansowej przedsiębiorstwa o co najmniej 25%, liczonej jako stosunek łącznych przychodów ze sprzedaży w ciągu 2 miesięcy poprzedzających złożenie oświadczenia do łącznych przychodów ze sprzedaży z analogicznych 2 miesięcy roku ubiegłego lub łącznych przychodów ze sprzedaży za styczeń i luty 2020 roku,
  • brak zaległości w podatku od nieruchomości.

Aby uzyskać pomoc należy złożyć oświadczenie (druk oświadczenia w załącznikach poniżej):

osobiście w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, ul. Ostrowska 8, 63-460 Skalmierzyce,

– pocztą tradycyjną na wyżej podany adres, z dopiskiem “Gminna Pomoc Przedsiębiorcom”,

– elektronicznie przez portal ePUAP (epuap.gov.pl) na adres skrzynki gminnej: /ugimns/SkrytkaESP.  Oświadczenie musi być podpisane elektronicznie.

Więcej informacji pod nr tel:

  • 62 762 97 30 – Bolesław Borkowski
  • 62 762 97 31 – Przemysław Pławecki
  • 62 762 97 33 – Referat Budżetu i Finansów – wymiar podatków

Biuletyn Informacji Publicznej – link do uchwały


Uchwała obowiązuje od 27 kwietnia 2020 roku. Z uwagi na konieczność zajęcia stanowiska nadzorczego przez Regionalną Izbę Obrachunkową do dnia 14 maja 2020 roku o ewentualnych zmianach powiadomimy odrębnym komunikatem.