Minister kultury i dziedzictwa narodowego ogłosił wyniki pierwszego naboru w Programie „Ochrona Zabytków”. Dofinansowanie na łączną kwotę ponad 104 mln zł otrzymało 375 projektów.


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało listę instytucji, które otrzymają w 2020 r. dotację w ramach programu “Ochrona zabytków”. Wśród beneficjentów znalazł się dworzec w Nowych Skalmierzycach. Dworzec kolejowy w Nowych Skalmierzycach z 1906 roku otrzyma dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na prace konserwatorskie przy dachu dworca. Dofinansowanie wyniesie 320 000 złotych!

To dalszy etap modernizacji zabytkowego dworca. Prace nad przywróceniem świetności zabytkowemu dworcowi rozpoczęły się w 2018 roku. Gotowa jest już elewacja budynku. Na jej remont również pozyskano dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Celem programu “Ochrona zabytków” jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne. W latach 2016-2019 wydatki państwa na wsparcie dla ochrony zabytków wyniosły prawie 500 000 000 zł. W 2020 r. tylko w pierwszym naborze rozdysponowano już 104 mln zł. Do 12 marca są przyjmowane odwołania, a do końca marca trwa II nabór w programie.

Ochrona zabytków to jedno z naszych najważniejszych zadań, które od ponad 4 lat konsekwentnie realizujemy. Co roku zwiększamy budżet programu „Ochrona zabytków”. W 2016 r. zastaliśmy budżet w wysokości 93 mln zł. Dostrzegając ogromne potrzeby i doceniając bogactwo polskich zabytków, w 2019 r. zwiększyliśmy go do ok. 150 mln zł – powiedział wicepremier prof. Piotr Gliński.

Minister kultury podkreślił, że Polska jest „wielką skarbnicą wspaniałych zabytków, które potrzebują właściwej opieki”.

Możemy być dumni z naszego dziedzictwa, które jest tak bogate. Systematycznie opiekujemy się zarówno dostojnymi katedrami, jak i niewielkimi, ale bardzo urokliwymi drewnianymi kościołami. Dbamy o zamki, klasztory czy zabytkowe dworce kolejowe z początku XIX wieku. Zabytki to część dziedzictwa, które buduje naszą tożsamość, dlatego ich ochrona jest jednym z naszych priorytetów – powiedział Piotr Gliński.

Pełna lista dofinansowanych zabytków w ramach pierwszego naboru dostępna jest tutaj

Źródło: MKiDN