Nie należy się spodziewać specjalnych zmian, ale warto wzmóc czujność i przestrzegać już obowiązujących zaleceń. Informacja o zaliczeniu powiatu ostrowskiego do miejsc zagrożonych wprowadzeniem dodatkowych obostrzeń związanych z zagrożeniem koronawirusem została przekazana na dzisiejszej konferencji w Ministerstwie Zdrowia.


Nie podano jednak żadnych szczegółów, o które zapytaliśmy powiatowego inspektora sanitarnego, Andrzej Bilińskiego. Dyrektor ostrowskiego sanpidu powiedział, że na razie nie będą podejmowane żadne nowe specjalne działania.

Z punktu widzenia formalnego to nic nie oznacza, oprócz informacji że coś takiego istnieje, że jesteśmy na granicy strefy zielonej i żółtej. To jest pewien sygnał, który ma wzmóc nadzór epidemiologiczny i poprawić zachowanie ludzi wobec tych rzeczy, które są omawiane. Mam na myśli maseczki w miejscach publicznych, jak na przykład sklepy, czy mycie i dezynfekowanie rąk.

Nie będzie również częstszych kontroli przestrzegania zaleceń, bo i tak są one bardzo częste i nie ma ludzi, by było ich więcej

Te kontrole są na tyle częste i wyczerpujące możliwości fizyczne osób które je wykonują, że zwiększenie ilości kontroli jest praktycznie niemożliwe.

Obecnie w Polsce jest są 3 powiaty w strefie czerwonej, 7 w strefie żółtej, a kolejnych 10 – w tym powiat ostrowski – są zagrożone wprowadzeniem dodatkowych obostrzeń.