W strefie żółtej obowiązuje m.in. limit jednej osoby na 4 mkw. w przypadku imprez takich jak: targi, wystawy, kongresy czy konferencje. W siłowniach obowiązuje limit osób – jedna na 7 mkw. W kinach zajętych może być 25 proc. miejsc na widowni. Liczba osób uczestniczących w weselach i imprezach rodzinnych zostaje ograniczona do 100 osób.

W strefie czerwonej obowiązują m.in. zakaz organizowania kongresów i targów oraz działania sanatoriów, wesołych miasteczek i parków rozrywki. W siłowniach określono limit osób – jedna na 10 mkw.

W kinach może być 25 proc. publiczności. W kościołach lub innych obiektach kultu dopuszczalne będzie 50 proc. obłożenia budynku, na zewnątrz limit wyniesie 150 osób. Liczba osób biorących udział uroczystościach rodzinnych i weselach została ograniczona do 50, z wyłączeniem obsługi. Wszędzie w przestrzeni publicznej obowiązkowe jest zakrywanie nosa i ust.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia