Rząd zaakceptował przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku. Zgodnie z jego założeniami powstanie 2,5 tys. km nowych dróg szybkiego ruchu oraz zostaną dokończone trwające inwestycje. Oznaczać to będzie pełną sieć autostrad oraz dróg ekspresowych.

Opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury nowy program drogowy, zawiera listę inwestycji na drogach krajowych, jakie zaplanował do realizacji rząd do roku 2030. Wśród najważniejszych inwestycji można wymienić między innymi Zachodnią Obwodnicę Szczecina, drogę ekspresową S11 z Pomorza Środkowego na Górny Śląsk, drogę S10 od Szczecina do Warszawy oraz Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej. Z kolei najważniejsze plany przebudowy już istniejących odcinków, dotyczą autostrady A2 Warszawa – Łódź i autostrady A4 Krzyżowa – Wrocław oraz Wrocław – Tarnów.

Nowy Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych wskazuje także cele polityki transportowej Polski w zakresie budowy transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) oraz uzupełniających ją drogowych połączeń.

Do budowy dróg podchodzimy kompleksowo, realizujemy pełną sieć dróg szybkiego ruchu. Ogłoszenie nowego programu na całą rozpoczętą właśnie dekadę to dobra wiadomość dla branży budowlanej, która może planować swoje działania w długiej perspektywie. Inwestycje publiczne są tym czynnikiem, który napędza gospodarkę. Dlatego nasz nowy ambitny program zakłada ukończenie wszystkich planowanych obecnie dróg szybkiego ruchu i połączenie wszystkich polskich regionów i miast wojewódzkich siecią bezpiecznych i komfortowych dróg. Łącznie na realizację inwestycji ujętych w nowym programie przeznaczona zostanie kwota ok. 294,4 mld zł. Jest to największy program drogowy w historii Polski – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Jakie nowe drogi szybkiego ruchu powstaną do 2030 roku?

Budowa autostrady A2 Siedlce – gr. państwa, odc. Biała Podlaska (w. Cicibór) – gr. państwa – 32,3 km

Poszerzenie autostrady A2 na odcinku węzeł “Łódź Północ” (bez węzła) – granica województw łódzkiego i mazowieckiego o dodatkowe pasy ruchu – 46,2 km

Poszerzenie autostrady A2 na odcinku granica województw łódzkiego i mazowieckiego – węzeł “Konotopa” (bez węzła) o dodatkowe pasy ruchu – 42 km

Obwodnica Aglomeracji Warszawskie (A50, S50) – 263 km

Zachodnie drogowe obejście Szczecina (S6) – 51,6 km

Budowa drogi S7 odc. Czosnów – Warszawa – 22,1 km

Budowa drogi S10 Szczecin – Piła – 114,1 km

Budowa drogi S10 Piła – Bydgoszcz – 76,8 km

Budowa drogi S10 A1 – Obwodnica Aglomeracji Warszawskie – 100 km

Rozbudowa dzogi A1 Toruń Włocławek o trzeci pas ruchu – 35 km

Budowa drogi S11 Bobolice – Szczecinek – 24,4 km

Budowa drogi S11 Szczecinek – Piła (w. Piła Północ bez węzła) – 60 km

Budowa obwodnicy Ujścia i Piły – Etap I obw. Ujścia S11 – 15 km

Budowa drogi S11 Piła – Poznań, odc. Piła – Oborniki – 58 km

Budowa obwodnicy Obornik S11 – 13,7 km

Budowa drogi S11 Piła – Poznań odc. Oborniki – w. Poznań Północ – 9 km

Budowa drogi S11 Kórnik – Ostrów Wielkopolski – 85 km

Budowa drogi S11 Ostrów Wielkopolski – Kępno – 31 km

Budowa drogi S11 Kępno – A1 – 73,8 km

Budowa obwodnicy Tarnowskich Gór S11 – 36,1 km

Budowa drogi S12 odc. Piotrków Trybunalski – Sulejów (w. Kozenin) – 35,1 km

Budowa drogi S12 Sulejów – Radom – 67,4 km

Budowa drogi S12 Radom – Lublin – 67 km

Budowa drogi S16 Olsztyn – Ełk – 102,8 km

Budowa drogi S16 Ełk – Białystok – 87 km

Rozbudowa drogi S19 na odcinku węzeł Sokołów Młp. Północ (bez węzła) – węzeł Jasionka (bez węzła) etap II (dobudowa drugiej jezdni) – 15 km

Budowa drogi S52 Bielsko-Biała – Głogoczów – 61 km

Budowa drogi S74 Sulejów – Przełom/ Mniów – 51,9 km

Budowa drogi S74 Kielce – Nisko odc. Cedzyna – Łagów wraz z obw. Łagowa – 30 km

Budowa drogi S74 Kielce – Nisko odc. Łagów – Nisko – 87,3 km

Budowa drogi dwujezdniowej klasy GP (na parametrach klasy S) w ciągu DK7 na odc. Rabka – Chyżne – 35 km

Przebudowa drogi krajowej nr 25 na odc. Ostrów Wielkopolski – Kalisz – Konin z wył. obw. Kalisza – 44 km

Rozbudowa/budowa autostrady A4 odc. Wrocław – Krzyżowa – 116 km

Rozbudowa autostrady A4 odc. Wrocław – Tarnów – 337 km

Budowa drogi ekspresowej S5 Nowe Marzy – Wirwajdy – 90 km

Budowa drogi S12 odc. Łódź Południe – Kozenin – 60 km

Przebudowa dróg krajowych nr 94 i 36 na odc. Wrocław – Lubin – 60 km

Budowa drogi ekspresowej S8 odc. Kłodzko – Boboszów – 45 km

Łącznie mówimy o 38 odcinkach dróg o długości 2580,6 km. Koszt tych inwestycji szacowany jest na 186 885 960 500 zł. Podstawowym źródłem finansowania jest Krajowy Fundusz Drogowy, który z kolei zasilają między innymi środki z Unii Europejskiej.

Głównym celem Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku jest stworzenie spójnej sieci dróg, która poprawi funkcjonowanie transportu w Polsce. Ma to pozwolić także na lepszy rozwój nie tylko kraju, ale poszczególnych jego regionów. Istotne jest także zmniejszenie luki między naszą siecią dróg, a tą w na terenie krajów tak zwanej starej unii.

Autostrady i ekspresówki do 2023 roku

Oprócz przedstawienia planu budowy dróg do 2030 roku Ministerstwo Infrastruktury zawarło w swoim dokumencie także listę inwestycji kontynuowanych z Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023 (z perspektywą do 2025 r.). Nie będziemy ich wszystkich wymieniać, ponieważ lista obejmuje aż 127 odcinków dróg o łącznej długości 3746,4 km. Wartość tych inwestycji to 101 890 157 900 zł.

Zainteresowanych szczegółami odsyłamy do poniższej galerii z pełną listą dróg z tego programu.