Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczej i  innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.

Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych. Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego, a ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Niezbędnym do realizacji programu jest zebranie przez Urząd informacji dotyczących posiadanych przez mieszkańców  Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj.:

–        folii rolniczych,

–        siatki i sznurka do owijania balotów,

–        opakowań po nawozach,

–        Big Bagów.

Prosimy, aby wniosek był wypełniony rzetelnie. Nie będą przyjmowane odpady:

–        od osób które nie złożyły wniosku w wyznaczonym terminie przez co nie zakwalifikowały się do programu

–        w ilości przewyższającej zadeklarowaną we wniosku

W związku z powyższym, zainteresowani mieszkańcy, zamierzający skorzystać z dofinansowania powinni złożyć wniosek w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce ul. Ostrowska 8 w terminie do 27.08.2021 r.

Wnioski można pobrać tutaj bądź w tut. Urzędzie pokój nr 31.

Wnioski będą realizowane pod warunkiem pozyskania przez Gminę i Miasto Nowe Skalmierzyce dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Załącznik:

 Wniosek o udział w programie: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”