Już dziś, 16 lipca 2019r. przy odrobinie szczęścia i bezchmurnym niebie będziemy mieli okazję ujrzeć częściowe zaćmienie księżyca, które widoczne będzie prawie w całej Europie, Afryce, środkowej Azji oraz na Oceanie Indyjskim.


W Polsce zaćmienie będzie widoczne wieczorem przy wschodzie Księżyca, czyli od godziny 20:44. Kolejne fazy zaćmienia księżyca będą o 22:02 – częściowe zaćmienie, faza maksymalna nastąpi o godzinie 23:32, koniec zaćmienia częściowego o godzinie 1:00, a półcieniowe nastąpi o godzinie 2:18. 

Maksymalna faza zaćmienia powinna wynieść 0,65.

Zaćmienie Księżyca – zjawisko astronomiczne powstające, gdy Ziemia znajduje się między Słońcem a Księżycem będącym w pełni i Księżyc „wejdzie” w stożek cienia Ziemi. Dla wyjaśnienia pojęcia zaćmienia całkowitego i częściowego Księżyca konieczne jest zrozumienie pojęć: „stożek cienia całkowitego” i „stożek półcienia”.

Stożek cienia całkowitego to miejsce geometryczne tych punktów znajdujących się po przeciwnej stronie Ziemi niż Słońce, z których Słońce jest całkowicie niewidoczne.

Stożek półcienia to miejsce geometryczne tych punktów, z których tylko część Słońca jest widoczna, a część zasłonięta przez Ziemię.

Kolejne zaćmienia księżyca będziemy mogli zaobserwować:

    10 stycznia 2020 (17:06 – 21:15)
    5 czerwca 2020 (17:44 – 21:07)
    5 lipca 2020 (3:04 – 5:56)
    30 listopada 2020 (7:30 – 11.56)