W związku z wystąpieniem ogniska ptasiej grypy w Powiecie Ostrowskim, została wyznaczona strefa zagrożona dla obszaru 10km, którego promień obejmuje m. Nowe Skalmierzyce oraz sołectwa: Boczków, Biskupice Ołoboczne, Droszew, Fabianów, Gałązki Małe, Gałązki Wielkie, Głóski, Gniazdów, Kotowiecko, Kościuszków, Kurów, Miedzianów, Ociąż, Skalmierzyce, Śliwniki,  Trkusów, Żakowice. Na tym obszarze  wszystkich posiadaczy drobiu i wszelkiego ptactwa domowego prosimy o zastosowanie się do procedur Rozporządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 4 kwietnia 2017 r., które ma na celu zminimalizować zagrożenie wystąpienie wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI).

Każdy posiadacz choćby jednej sztuki drobiu (kury, kaczki, indyki, gęsi, perliczki, gołębie)  z terenu zagrożonego zobowiązany jest zgłosić ten fakt do właściwego sołtysa, urzędu gminy lub powiatowego lekarza weterynarii.