II miejsce w Wielkopolsce zajęła Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce w konkursie zorganizowanym przez Prezesa GUS na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w formie samospisu.

Uczestnikami konkursu mogły być gminy, na których terenie znajdują się gospodarstwa rolne objęte powszechnym Spisem Rolnym 2020, a ich użytkownicy dokonali samospisu internetowego w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r.

Nasi rolnicy się spisali na medal dzięki czemu Gmina otrzyma sprzęt elektroniczny w postaci 3 komputerów stacjonarnych wraz z monitorami, 4 tablety i 1 urządzenie wielofunkcyjne.

Foto: https://www.facebook.com/JerzyLukaszWalczak