Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach w ramach umowy partnerskiej z Caritas Diecezji Kaliskiej wydaje skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym. Żywność będzie wydawana w budynku Przychodni, przy ulicy Podkockiej 3.


START W LUTYM!

NAJBLIŻSZE TERMINY TO:

10 – 11. 02.2020 oraz 27 – 28.02.2020 w godzinach: 10:00 – 14:00

Dla przypomnienia najważniejsze informacje:

Caritas Diecezji Kaliskiej przystąpiła do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 – Podprogram 2016 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Instytucją Zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a pośredniczącą – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych.

Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj:

  • 1402,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • 1056,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Rodziny otrzymają m.in. mleko, makaron, cukier, ciastka, gołąbki, ryż, groszek, fasolę, konserwy rybne, olej, ser gouda, kaszę, pasztet wieprzowy, szynkę wieprzową, szynkę drobiową, sok jabłkowy.

Osoby i rodziny do skorzystania z pomocy żywnościowej są kwalifikowane przez:

  • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach, z siedzibą w Skalmierzycach, ul. Podkocka 4a.
  • Należy zgłosić się do pracownika socjalnego z rejonu (wg miejsca zamieszkania), który wyda skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowe i udzieli niezbędnych informacji.

Jednocześnie podsumowaliśmy zakończoną III edycję dystrybucji żywności w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 – 2020. III edycja trwała od jesieni 2018 do końca czerwca 2019. W naszej gminie z programu skorzystało 249 rodzin, w tym 595 osób. Wartość produktów żywnościowych wyniosła łącznie 142.796,55 zł, co daję kwotę 239,49zł na 1 osobę.

Rozdystrybuowano następujące produkty (zestaw na 1 osobę):

– groszek z marchewką (9 op.)
– fasola biała (9 op.)
– koncentrat pomidorowy (10 szt.)
– buraczki (3 op.)
– powidła śliwkowe (6 op.)
– makaron jajeczny (9 op.)
– makaron kukurydziany bezglutenowy (1 op.)
– ryż (3 op.)
– kasza gryczana (3 op.)
– herbatniki maślane (4 op.)
– mleko (7 szt.)
– ser żółty (6 szt.)
– gołąbki w sosie pomidorowym (2 szt.)
– szynka drobiowa (10 szt.)
– szynka wieprzowa mielona (7 szt.)
– pasztet wieprzowy (4 szt.)
– filet z makreli ( 10 szt.)
– cukier biały (4 op.)
– olej rzepakowy (4 szt.)
– miód (1 szt.)
– kabanosy (3 op.)

Źródło: M-GOPS Nowe Skalmierzyce