Sąd Okręgowy w Kaliszu podtrzymał wyrok pierwszej instancji, skazujący byłą burmistrz Nowych Skalmierzyc za mobbing wobec pracowników. Oskarżona swoim zachowaniem wyczerpała znamiona przestępstwa z art. 218 kk – powiedział w piątek sędzia Krzysztof Patyna.


Proces byłej burmistrz Nowych Skalmierzyc rozpoczął się w maju 2018 r. Według trzech pokrzywdzonych pracownic, mobbing wobec pracowników urzędu miał być stosowany od wielu lat. W 2016 roku, po jednej z narad w urzędzie pracownicy powiedzieli dość – zawiadomili ostrowski oddział Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu. Pod skargą podpisała się większość pracowników urzędu.

Kontrola przeprowadzona przez ostrowski oddział PIP w urzędzie gminy potwierdziła szereg nieprawidłowości. PIP sprawę zgłosił do Prokuratury, a ta w październiku 2017 roku postawiła Bożenie B. zarzuty. Dwa lata później Sąd Rejonowy w Ostrowie Wlkp. skazał Bożenę B. za to, że naruszała prawa pracownika do poszanowania godności i ochrony prywatności.

Sąd wymierzył oskarżonej karę grzywny w wysokości 15 tys. złotych i podał treść wyroku do publicznej wiadomości.

Od wyroku ostrowskiego sądu Bożena B. odwołała się do Sądu Okręgowego w Kaliszu. W piątek Sąd podtrzymał wyrok Sadu I instancji, czyli uznał oskarżoną za winną popełnienia czynów zarzucanych jej w akcie oskarżenia tj. z art. 218 § 1a kk i przyjęto, że czyny te stanowią ciąg przestępstw na zasadzie art. 218 § 1a kk w zw. z art. 91 1 kk. Zmieniła się jedynie wysokość nawiązki.

Foto: (archiwum własne) Info Skalmierzyce