Na sesji 21 października br. radni przyjęli dwie uchwały skierowane wobec seniorów – w sprawie przyjęcia „Skalmierzyckiej Karty Seniora”, czyli programu mającego na celu wzmocnienie aktywności społecznej i poprawę jakości życia osób powyżej 60. roku życia zamieszkujących na terenie gminy a także przyjęcia „Programu Polityki Senioralnej na lata 2019-2023″ nakreślającego strategię działań prowadzących do zaspokojenia najistotniejszych potrzeb tej grupy.


Obecnie prowadzone są rozmowy z przedsiębiorcami zajmującymi się m.in. usługami gastronomicznymi, fryzjerskimi, kosmetycznymi czy działalnością zwaną powszechnie jako „złota rączka”, o przystąpieniu do programu i zaoferowaniu osobom posiadającym kartę ulg, stałych zniżek czy okresowych ofert specjalnych.

Nasz najnowszy element polityki społecznej wspomoże znacząco środowisko osób starszych. Pozwoli im nie tylko na łatwiejszy dostęp do różnego rodzaju usług, dóbr kultury, ale też będzie ich aktywizował i zachęcał do działania. Planujemy nawiązać współpracę z sąsiednimi samorządami i instytucjami, aby zbudować dla naszych seniorów jak najlepszą ofertę ­­– powiedział burmistrz Jerzy Łukasz Walczak.

Gminę zamieszkuje obecnie prawie 2500 osób powyżej 60. roku życia i to ta grupa będzie bezpośrednim odbiorcą programu. Wszelkie aktualności w tym temacie można śledzić na stronie internetowej urzędu www.noweskalmierzyce.pl/pl/strona/senior

Wnioski o wydanie „Skalmierzyckiej Karty Seniora” będą przyjmowane od nowego roku.