Skalmierzyckie Sanktuarium to magiczne miejsce gdzie taniec, muzyka i śpiew, kultywuje i upowszechnia dorobek niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Ideą wydarzenia jest przybliżanie społeczności naszej gminy, a także odwiedzającym, piękna zawartego w tańcu i muzyce ludowej.


Program:

6 stycznia 2020r.o godzinie. 11.00 – Chwalmy Pana tańcem – Kolędy i pastorałki w formie tańca w wykonaniu zespołu Tańca Ludowego “Swojacy”

19 stycznia 2020r. – o godzinie 17:00 – Koncert Kolęd w wykonaniu Andrzeja i Mai Sikorowskich

Zapraszamy!