Wójt gminy Żelazków Sylwiusz J. został odwołany przez Wojewodę Wielkopolskiego z powodu uprawomocnienia się jednego z wyroków wydanych przez Sąd Rejonowy w Kaliszu. Prawomocny wyrok powoduje wygaśniecie mandatu wójta.

Jak informuje Mateusz Daszkiewicz, rzecznik prasowy wojewody wielkopolskiego, „Komisarz Wyborczy w Kaliszu poinformował o wygaśnięciu mandatu wójta gminy Żelazków, przekazując do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego prawomocny wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu.”

Stanowi on podstawę do wygaśnięcia mandatu wójta z przyczyny, o której mowa w artykule 492 Kodeksu Wyborczego, tj. utraty prawa wybieralności. Obwieszczenie komisarza wyborczego z dnia 12 kwietnia 2022 roku stanowi podstawę do wystąpienia przez wojewodę wielkopolskiego do prezesa Rady Ministrów o zarządzenie przedterminowych wyborów wójta gminy Żelazków – dodaje Daszkiewicz.

Wygaśnięcie mandatu wójta przed upływem kadencji jest równoznaczne z odwołaniem jego zastępcy.