Bronisława i Jan Chlastowie z Nowych Skalmierzyc zostali pierwszymi w historii konkursu Wielkopolski Rolnik Roku laureatami Nagrody Specjalnej. W niedzielę 5 czerwca Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego wręczył statuetki Siewców zwycięzcom XXI edycji tego samorządowego konkursu. Uroczystość odbyła się w Sali Ziemi MTP w Poznaniu.

W konkursie uczestniczyli rolnicy, którzy prowadzą gospodarstwo rolne od co najmniej 7 lat i są producentami: rolniczych surowców i żywności nieprzetworzonej oraz przetworzonej, warzyw, owoców i roślin ozdobnych, materiału hodowlanego i zarodowego, materiału siewnego i szkółkarskiego, wikliny, trzciny, roślin leczniczych i innych. W tym roku w rywalizacji wzięło udział 45 gospodarstw. Wyłonienie spośród nich 20 najlepszych było zadaniem Kapituły Konkursu, której przewodniczył prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak, reprezentujący Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Kapituła zakwalifikowała do dalszego etapu rolników, którzy prezentowali wyjątkowo wysoki poziom produkcji rolniczej, stosowali nowoczesne technologie, odznaczali się dobrą organizacją pracy, wysoką estetyką gospodarstw, uzyskiwali wysokie efekty ekonomiczne, przejawiali troskę o środowisko naturalne.

10 laureatów otrzymało tytuł Wielkopolski Rolnik Roku, statuetkę Siewcy oraz nagrodę finansową w wysokości 15 tysięcy złotych.

W tym roku po raz pierwszy przyznano osobne wyróżnienie w postaci Nagrody Specjalnej dla rolnika za szczególne osiągnięcia, wkład i zaangażowanie w rozwój działalności rolniczej na terenie Województwa Wielkopolskiego. Zostali nimi Bronisława i Jan Chlastowie z Nowych Skalmierzyc.

W trakcie 20 lat trwania konkursu wzięło w nim udział ponad 1300 rolników, natomiast statuetkę Siewcy otrzymało łącznie 195 osób. Gospodarstwa nagrodzone w konkursie są wizytówką wielkopolskiego rolnictwa i reprezentują szeroki wachlarz kierunków produkcji rolnej. Odznaczają się przede wszystkim wysokim poziomem produkcji rolniczej, stosowaniem nowoczesnych technologii oraz dobrą organizacją pracy i estetyką gospodarstw.

Do konkursu, który od samego początku jest organizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, rolników zgłaszają m.in. Rady Powiatowe Wielkopolskiej Izby Rolniczej. To wyjątkowe w skali kraju i największe w regionie przedsięwzięcie promujące wielkopolskie rolnictwo.

Gwiazdą wydarzenia był Michał Wisniewski.