W związku z wystąpieniem suszy rolniczej na terenie naszego powiatu, rolnicy, którzy ponieśli straty w uprawach w wyniku suszy, złożyli do tej pory 4410 wniosków o oszacowanie zakresu i wysokości szkód w uprawach rolnych.


Najwięcej wniosków, bo aż 811 złożono w gminie Sieroszewice, natomiast na terenie gminy Sośnie do tej pory złożono ich 330. W gminie Nowe Skalmierzyce wnioski przyjmowane były od 10 do 31 lipca i wpłynęło 679 wniosków oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych suszą.

W gminie Przygodzice przyjęto 469 wniosków – informuje portal Twój Ostrów Andrzej Pichet, Inspektor ds. gospodarki komunalnej, kultury fizycznej i sportu w gminie Przygodzice.

Na dzień dzisiejszy straty są na poziomie około 4000 ha i 6 mln strat na terenie Gminy Przygodzice. Dokładne dane powinny być znane za około 2-3 tygodnie, jak komisja zakończy protokołowanie wniosków. W Odolanowie złożono 609 wniosków o oszacowanie strat, a w gminie Ostrów Wielkopolski zarejestrowano 782 wnioski. Na terenie Gminy i Miasta Raszków rolnicy złożyli 730 wniosków o oszacowanie zakresu i wysokości szkód w uprawach rolnych. Powierzchnia upraw objęta klęską suszy na terenie gminy Raszków wynosi ponad 9 100 ha.

Niestety to nie koniec przyjmowania wniosków przez gminy z naszego regionu.

Wnioski o oszacowanie strat spowodowanych suszą wpływają w dalszym ciągu, ponieważ rolnicy mają obowiązek składać je niezwłocznie po zauważeniu szkody co oznacza, że dzień złożenia wniosku jest dniem wystąpienia szkód, z tym że z uwagi na to, że zboża są już zebrane z pól a komisje mogą szacować szkody tylko na uprawach znajdujących się wciąż na polu – w praktyce nie przyjmujemy już wniosków o oszacowanie szkód na zbożach – pisze w odpowiedzi Anna Olejnik z Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski.

Jak informuje Urząd Gminy Sieroszewice zgodnie z wytycznymi dla komisji powołanych przez Wojewodę, szacowanie odbywa się do momentu zbioru plonu głównego danej uprawy lub jej likwidacji. Do tego momentu też przyjmowane są wnioski.

Z informacji Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wynika, że Polska jest obecnie wśród krajów o najmniejszych zasobach wody w Unii Europejskiej. Dlatego też mają rozpocząć się ogólnopolskie konsultacje w kwestiach suszy i jej przeciwdziałaniu.

Źródło: twojostrow.pl