Do niedawna był to zaniedbany i zniszczony budynek, który w swej historii pełnił funkcję szkoły, następnie po jej wygaszeniu służył jako magazyn, a później także warsztat mechaniczny. Dzisiaj to piękna i odnowiona świetlica. Mowa o oddanym do użytku w dniu 28 maja br. nowoczesnym obiekcie użyteczności publicznej położonym w miejscowości Węgry.

W uroczystości otwarcia sali wzięli udział przedstawiciele samorządu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce oraz mieszkańcy sołectwa. Wstęgę przecinali burmistrz Jerzy Łukasz Walczak, zastępca burmistrza Agnieszka Sipka, przewodniczący Rady Tadeusz Orzechowski, radna Renata Nogaj, sołtys Szymon Bodylski, przedstawicielka KGW Lidia Łuków, ksiądz Janusz Jeżewski oraz wykonawca inwestycji Jarosław Wojtysik.

We wnętrzu mieści się sala wielofunkcyjna, kuchnia wraz z zapleczem, toalety, szatnie oraz magazyny. Tuż obok zlokalizowano nowy plac zabaw oraz wiatę rekreacyjną. Sołectwo ma do swojej dyspozycji kompletny i funkcjonalny budynek, który spełni oczekiwania mieszkańców na wiele lat – podkreśla burmistrz Jerzy Łukasz Walczak. Co ważne świetlica jest ogrzewana przy pomocy energii elektrycznej, którą dostarczają zamontowane na dachu panele fotowoltaiczne. Na to zadanie samorząd pozyskał ponad 300.000 zł dofinansowania z funduszu WRPO na lata 2014-2020 w ramach drugiej edycji projektu partnerskiego pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu ostrowskiego – II”. Całość inwestycji, łącznie z wyposażeniem, wyniosła około 850.000 zł.