16 listopada 2019 r. w Skalmierzycach odbyły się zorganizowane przez sołtysa oraz radę solecka w Skalmierzycach obchody Dnia Seniora.


Wydarzenie zainaugurowane zostało Mszą Świętą, którą w intencji Seniorów odprawił ksiądz kanonik Sławomir Nowak. Następnie Seniorzy udali się do sali Domu Strażaka, w której odbyła się cześć artystyczna. Licznie zebranych gości zachwycił występujący Zespół Pieśni i Tańca Przygodzice, który zebrał owacje na stojąco. Po części artystycznej był czas na posiłek, śpiewy, tańce, rozmowy i wspomnienia.

Tradycyjnie już Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak wręczył najstarszej obecnej na sali mieszkance bukiet kwiatów.