Dnia 15 grudnia 2019 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Gminą Nowe Skalmierzyce została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. ,,Na zakup konteneru szatniowego”.


Wspólnie z marszałek Marzeną Wodzińską podpisaliśmy umowę na projekt pt. „Szatnia na medal”. 77 400 zł dofinansowania od Samorządu Województwa Wielkopolskiego co pozwoliło nam zakupić i postawić kontener szatniowy na potrzeby boiska w Biskupicach Ołobocznych, z którego będą korzystać młodzi piłkarze Pogoni Nowe Skalmierzyce oraz cała społeczność szkolna. Dzięki nowemu budynkowi znacznie poprawią się warunki dla sportowców– poprzedni obiekt nadawał się tylko i wyłącznie do rozbiórki – piszę Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak.