Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach wyróżniona przez “giganta” w dziale IT – mowa oczywiście o firmie Microsoft.


Szkoła została wyróżniona w ramach programu “Szkoła w Chmurze”. Ten prestiżowy tytuł przyznawany jest placówkom edukacyjnym wykorzystującym pełen potencjał rozwiązań technologii chmurowych. Szkoły biorące udział w programie mają dostęp do najnowszego oprogramowania, które spełnia wszelkie normy bezpieczeństwa.

Szkoła w Chmurze Microsoft to:

  • szkoła bazująca na technologii Microsoft, jednocześnie integrująca nowe modele uczenia się i nauczania, oraz sposoby komunikacji i współpracy pomiędzy nauczycielami, pracownikami, uczniami i rodzicami;
  • szkoła, w której kadra pedagogiczna odgrywa kluczową rolę i jest gotowa na doskonalenie warsztatu pracy z wykorzystaniem nowych technologii, a także ucząca, jak z tej technologii korzystać w procesie zdobywania wiedzy i kompetencji przez uczniów;
  • szkoła przygotowująca uczniów do aktywnego i mądrego wykorzystywania technologii na każdym etapie edukacji. To także szkoła, która koresponduje ze zmianami ekonomicznymi i społecznymi, a przez to przygotowuje swoich uczniów do aktywnego podejmowania wyzwań edukacyjnych i zawodowych po opuszczeniu szkoły.

Wprowadzenie rozwiązań Office 365 zmieniło także sposób realizowania działań związanych z zarządzaniem szkołą. Jest to szczególnie istotne, biorąc pod uwagę specyfikę pracy nauczycieli – inaczej niż w przypadku pracowników biur czy korporacji, nie są oni dostępni „na miejscu” od 9 do 17 – ich czas pracy jest uzależniony od planów lekcji i innych zadań. Dostęp do wspólnych materiałów oraz bieżąca komunikacja z gronem pedagogicznym to nie tylko wygoda, ale przede wszystkim oszczędność czasu dla dyrekcji placówki. W życiu szkoły są często gorące okresy, kiedy przepływ informacji powinien być błyskawiczny, żeby można było podjąć kluczowe decyzje jak najszybciej. Wdrożona technologia pomogła znacznie przyspieszyć i usprawnić te procesy. Dzięki niej udało się także zrobić coś dla środowiska i szkolnego budżetu – papier zużywany do tej pory do drukowania wielu kopii dokumentów starczający do tej pory na miesiąc, teraz zużywany jest w ciągu pół roku.

Dzięki temu szkoła w Skalmierzycach dołączyła do ogólnopolskiej sieci Szkół w Chmurze Microsoft, a tym samym otrzymali zaproszenie do światowych programów:

Obecnie Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach  korzysta już z wielu rozwiązań umożliwiających im efektywniejszy i skuteczniejszy sposób komunikowania, nauczania i uczenia się.

Mamy nadzieję, że  aplikacje dostępne w ramach usług Office 365 będą pomocne w doskonaleniu umiejętności współpracy między uczniami, nauczycielami, dyrekcją i administracją szkoły. Jesteśmy świadomi, że musimy pracować nad rozwijaniem kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, tak potrzebnych we współczesnym świecie. – dodają.

Źródło: spskalmierzyce.noweskalmierzyce.pl