Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowania dotyczące zmów przetargowych. Zarzuty w tej sprawie otrzymało trzech przedsiębiorców z Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego, którzy mogli wpłynąć na wyniki postępowań publicznych na usługi remontowo-budowlane.

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynęły informacje o możliwości zawarcia zmów przetargowych pomiędzy wykonawcami świadczącymi usługi remontowo – budowlane. Po wstępnej analizie sprawy Prezes Urzędu Tomasz Chróstny wszczął trzy postępowania w których postawił zarzuty trzem podmiotom z woj. wielkopolskiego.

Pierwsze postępowanie dotyczy możliwej zmowy pomiędzy przedsiębiorcami Antczak Sprzątanie Remonty Handel z Kalisza i Tech-Fen z Gostyczyny w powiecie ostrowskim. Drugie – niedozwolonego porozumienia tych podmiotów ze spółką Kamastra z Kalisza. W trzeciej sprawie Prezes UOKiK postawił zarzuty spółkom: Antczak Sprzątanie Remonty Handel i Kamastra.

Urząd podejrzewa, że działania przedsiębiorców miały na celu wybór droższej oferty przez zamawiającego. Jeżeli ich propozycje były najkorzystniejszymi, wówczas zwycięzca przetargu nie uzupełniał oferty o żądane przez zamawiającego dokumenty lub informował go o rezygnacji z udziału w postępowaniu. Przetarg wygrywał wtedy drugi uczestnik zmowy, który złożył droższą ofertę.

– Przypominam, że przedsiębiorcy startujący w przetargach powinni samodzielnie kalkulować swoje oferty. Ustalanie ich wspólnie z innymi podmiotami, zmawianie się w celu wybrania droższej oferty przez zamawiającego, jest niezgodne z prawem i zagrożone sankcjami do 10 proc. rocznego obrotu. Stosowanie procedury przetargowej przez jednostki budżetowe ma na celu racjonalne wydawanie publicznych środków. Zmowy podmiotów ubiegających się o zamówienia są zatem nie tylko złamaniem obowiązujących przepisów ochrony konkurencji, ale również działaniem na szkodę polskiej gospodarki – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

UOKiK prowadzi program pozyskiwania informacji od anonimowych sygnalistów. Wejdź na https://konkurencja.uokik.gov.pl/sygnalista/ i skorzystaj z prostego formularza. Zastosowany europejski system gwarantuje całkowitą anonimowość, także wobec Urzędu.