Są, chociaż nie zawsze potrzebujemy ich pomocy. Kojarzymy nazwiska, czasem nawet i twarz, jednak w razie kłopotów, niebezpieczeństwa, możemy zwrócić się do tzw. policjanta pierwszego kontaktu, czyli dzielnicowego.


Nie każdy mieszkaniec ma potrzebę rozmowy. Zdarzają się jednak i tacy, którzy chętnie zapraszają pełniącego służbę na danym terenie policjanta bezpośrednio do swojego domu. Proponują kawę, zasypują pytaniami lub po prostu – wykazują potrzebę rozmowy

Kto jest twoim dzielnicowym oraz jaki jest rewir jego pracy?

Dzielnicowy, to policjant, do którego kontakt powinien zawsze być zapisany w naszym telefonie. Niestety, wiele osób nie zna swojego dzielnicowego.

Według zleconej ankiety przez NIK 85 proc., czyli zdecydowana większość ankietowanych, deklaruje, że nie zna osobiście swojego dzielnicowego, a ponad połowa (55 proc.) w ogóle nie wie, kto jest ich dzielnicowym. Swojego dzielnicowego najczęściej nie znają najmłodsi i najstarsi respondenci oraz mieszkańcy dużych miast.

Wspólnie z mieszkańcami diagnozują oni lokalne problemy, konflikty, można zwrócić się do nich o pomoc w niemal każdej sprawie. Dzielnicowi pracują w systemie zmianowym, często są w terenie, dlatego warto znać i zapisać sobie telefon do “POLICJANTA PIERWSZEGO KONTAKTU” jak określa się dzielnicowych.

W przypadku trudności nawiązania kontaktu telefonicznego pod nr. służbowym dzielnicowego, połączenie automatycznie przekierowane zostanie do oficera dyżurnego.

Do zadań dzielnicowego należy w szczególności:

 • Prowadzenie rozpoznania przydzielonego rejonu pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mogących mieć wpływ na stan porządku i bezpieczeństwa publicznego.
 • Podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć zmierzających do zapobiegania popełnianiu przestępstw i wykroczeń w rejonie,
 • Ściganie sprawców przestępstw i wykroczeń,
 • Podejmowanie niezbędnych, stosownych do okoliczności czynności służbowych po uzyskaniu informacji lub ujawnienia faktu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,
 • Ujawnianie i zabezpieczanie wszelkich śladów, mogących mieć związek z popełnionym przestępstwem lub wykroczeniem,
 • Podejmowanie czynności zmierzających do ustalenia miejsca pobytu lub ujęcia osób poszukiwanych oraz do odzyskiwania przedmiotów utraconych w wyniku przestępstwa lub wykroczenia,
 • Przeprowadzanie wywiadów na żądanie uprawnionych organów,
 • Bieżące kontrolowanie respektowania w rejonie obowiązujących przepisów i zarządzeń porządkowych samorządu terytorialnego stosując odpowiednie środki administracyjne ,
 • Udział w działaniach i programach profilaktycznych realizowanych przez Komendę Powiatową Policji w Ostrowie Wlkp. w tym informowanie społeczności o aktualnych zagrożeniach, sposobach postępowania celem przeciwdziałania zagrożeniom oraz o właściwym zabezpieczeniu mienia.

Poniżej prezentujemy pełen wykaz telefonów, adresów e-mail oraz szczegółowy opis rejonów służbowych poszczególnych dzielnicowych pracujących na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.

DZIELNICA NR 1:

 • tel. 62/ 73 77 330, tel. kom. 786936394
 • asp. Łukasz Juszczak
 • e-mail: [email protected]

Obejmuje miejscowości: Nowe Skalmierzyce.

Działanie priorytetowe dla rejonu służbowego nr 1: ul. Mostowa 2 – teren w rejonie sklepu spożywczo-monopolowego- spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, sprzedaż alkoholu osobom nietrzeźwym oraz nieletnim, zakłócanie ładu i porządku publicznego, zaśmiecanie, przechodzenie przez jezdnię w miejscu zabronionym.

DZIELNICA NR 2:

Obejmuje miejscowości: Śliwniki, Mączniki, Węgry, Chotów, Strzegowa, Leziona, Gostyczyna, Śmiłów, Osiek

Działanie priorytetowe dla rejonu służbowego nr 2: rejon sklepu spożywczego w miejscowości Strzegowa- spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zakłócanie ładu i porządku publicznego, zaśmiecanie.

DZIELNICA NR 3:

 • tel. 62/ 73 77 330, tel. kom. 786936393
 • mł. asp. Przemysław Musielak
 • e-mail: [email protected]

Obejmuje miejscowości: Boczków, Gniazdów, Biskupice, Kotowiecko, Głóski, Żakowice, Pawłów, Trkusów, Skalmierzyce

Działanie priorytetowe dla rejonu służbowego nr 3: pasy awaryjne obok drogi nr 25 w pobliżu wiaduktów w miejscowości Skalmierzyce- spożywanie alkoholu w miejscach objętym zakazem, grupowanie się młodzieży, zakłócanie ładu i porządku publicznego, zaśmiecanie, stwarzanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

DZIELNICA NR 4:

 • tel. 62/ 73 77 330, tel. kom. 786936395
 • mł. asp. Michał Polowczyk
 • e-mail: [email protected]

Obejmuje miejscowości: Czachory, Biskupice Ołoboczne, Droszew, Fabianów, Gałązki Małe, Gałązki Wielkie, Kościuszków, Kurów, Miedzianów, Ociąż

Działanie priorytetowe dla rejonu służbowego nr 4: teren w obrębie sali wiejskiej i placu zabaw w m. Fabianów ulica Szkolna- spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem, zakłócanie ładu i porządku publicznego, zaśmiecanie.