Osoby pełniące funkcje publiczne muszą co roku składać oświadczenia majątkowe i są one publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Sprawdziliśmy jaki majątek i jakie dochody w 2022 roku mieli radni Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce oraz burmistrz Jerzy Łukasz Walczak. Poniżej publikujemy przedmiotowe zestawienie.

Burmistrz Nowych Skalmierzyc Jerzy Łukasz Walczak wykazał w oświadczeniu

środki pieniężne w walucie polskiej 180 517,01zł
polisa na życie burmistrza wspólnie z żoną o łącznej wartości wykupu ponad 57 428,82 zł
środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej 900,47 EURO
papiery wartościowe – jednostki uczestnictwa w Funduszu Inwestycyjnym Santander Akcji Polskich na kwotę 31 661,49 zł.
dom o powierzchni 67,5 m2 wraz z działką o powierzchni 1700 m2 o łącznej wartości 550 tys. zł.
samochód osobowy Volvo XC 60 T4, rok produkcji 2019
ciągnik rolniczy Ursus C-325, rok produkcji 1961
wanna ogrodowa z hydromasażem
instalacja fotowoltaiczna o mocy 5,5 kW
Wszystkie w/w przedmioty, majątek i środki są objęte małżeńską wspólnością majątkową.

Jerzy Łukasz Walczak w 2022 roku osiągnął dochód z tytułu zatrudnienia 239.418,34 tys. zł.

W ramach uposażenia z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu spółki Prosna 33 tys. zł.

Agnieszka Sipka, z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wykazała w oświadczeniu:

posiada środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej w wysokości 35 903,76zł, gotówka 1000zł
środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej 100 EURO
Posiada dom o powierzchni 225,35m2 wraz z działką o powierzchni 1159m2 o wartości 840 000zł (wspólność małżeńska),
mieszkanie o powierzchni 62,40m2 o wartości 130 000zł (majątek odrębny)
inne nieruchomości w postaci udziału 624/2491 części w częściach wspólnych budynku (wartość w ramach wartości mieszkania) i prawie własności gruntu o obszarze 0,139ha
budynek gospodarczo-garażowy o powierzchni 53,31m2 o wartości 60 000zł (wspólność małżeńska)
Posiada samochód VW Touran 2.0 TDi rok prod 2016 oraz przyczepę kempingową.
Uzyskała dochód z tytułu umowy o pracę w wysokości 183.172,33zł oraz przychód z tytułu wynajmu mieszkania 7.800,00zł.

Ma również zobowiązania w postaci kredytu hipotecznego zaciągniętego wspólnie z mężem, pozostało do spłaty 181 202,20zł oraz ma również zaciągnięty kredyt gotówkowy, gdzie do spłaty pozostało 21 522,55zł

Oświadczenia majątkowe Radnych Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Bęcki Wiktor wykazał w oświadczeniu:

Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej – 15 tys zł
dom o powierzchni 118m2 o wartości 655 000zł
dochód: dieta radnego – 20 830zł, z tytułu zatrudniania – 35 280,13zł, dieta OSP 391,80zł, darowizna od rodziców 500 tys. zł,
Samochód Audi rok prod 2017
motocykl suzuki rok prod 2017

Biernat Grzegorz wykazał w oświadczeniu:

mieszkanie o powierzchni 52,8m2 o wartości 260 tys zł
dochód: umowa o pracę 47 526,30zł, działalność nierejestrowana 5760zł, inne źródła 8400zł, dieta 21264zł
Samochód Ford rok prod 2010

Brzeziński Marian wykazał w oświadczeniu:

Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej 395 000
dom o powierzchni 228,8 m2 o wartości 400 000
gospodarstwo rolne powierzchnia 1,26 o wartości 200 000
inne nieruchomości o powierzchni 768m2 o wartości 1 000 000
prowadzi działalność handlową z której osiągnął dochód w wysokości 245 615,12
dochody: dieta radnego 18 452, dieta członka zarządu PZW 40, emerytura 56 818,08, przychód z gospodarstwa rolnego 7000
Peugeot 3008 rok prod 2016
Oper Morano rok prod 2018

Frątczak – Ulichnowska Katarzyna wykazała w oświadczeniu:

działka budowlana niezabudowana o powierzchni 1004 m2 o wartości 80 320zł
dochód: umowa o pracę 68 939,11zł, dieta radnej 15 651,00zł
samochód VW Golf rok prod 2013

Jaś Grażyna wykazała w oświadczeniu:

Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej 6000zł
dom o powierzchni 140m2 o wartości 370 000
Gospodarstwo rolne o wartości 100 000
dochód: wynagrodzenie za pracę 64 242,70, pełnienie obowiązków służbowych 20 998
samochód VW Tiguan rok prod 2018

Korzeniewski Jan wykazał w oświadczeniu:

Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: w banku 42 000 oraz 15 000 gotówka
papiery wartościowe jednorazowe akcje, 12 akcji o wartości 50zł każda
mieszkanie o powierzchni 69m2 o wartości 300 000zł
dochód: dieta radnego 18.211zł, dieta sołtysa 9.672zł, emerytura 16 346zł, z wynajmu mieszkania 10.980zł
samochód osobowy Renault

Łuczak Sebastian wykazał w oświadczeniu:

Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej 60.069,03- IKE
dom o powierzchni 150m2 o wartości ok 450 000zł
grunt rolny pow. 0,1131 wartości 45000zł
grunt rolny pow 0,1445 o wartości 12 000zł
Prowadzi działalność gospodarczą – działalność handlowa i osiągnął z tego tytułu dochód 132 217,00 – ryczałt
Dochód: dieta radnego 19 103zł,
samochód AUDI A6 rok prod 2015
Samochód Opel MOVANO rok prod 2004

Łusiak Jacek wykazał w oświadczeniu:

dom o powierzchni 180 m2 o wartości około 670 000
inne nieruchomości o powierzchni 2350m2
dochód: 57.846,84 ZUS emerytura; 19.320,00 dieta radnego;
samochód osobowy MITSUBISHI rok prod 2011
Ma zobowiązania pieniężne: kredyt hipoteczny PKP BP 24 907,00, pożyczka PKO BP 11 337,00zł

Nogaj Renata – Wiceprzewodnicząca Rady wykazała w oświadczeniu:

Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej 57.200,00 oraz 415,28
dom o powierzchni 220m2 o wartości 600 000
prowadzi działalność gospodarcza i z tego tytułu osiągnęła przychód dochód 4.333,93zł
dochód: dieta sołecka 9 672,00, dieta radnej 22 979,00
samochód AUDI rok prod 2012
Ma zobowiązania pieniężne: kredyt hipoteczny 70 000zł

Orzechowski Tadeusz – Przewodniczący Rady wykazał w oświadczeniu:

Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej 20.000
dom o powierzchni 100 m2 o wartości 325 000zł
działka o powierzchni 353 m2 o wartości 10 000zł
dochód: emerytura 34.775,44zł, dieta 36 000,00zł, dieta opodatkowana 8.448,00zł

Stasiak Józef wykazał w oświadczeniu:

Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej 134 591,00
dom o powierzchni 200 m2 o wartości 500 000
inne nieruchomości o powierzchni 200 m2 o wartości 300 000
dochód: emerytura 28 867,55; dieta 21 264; PIT 28 18 000

Stępniak Karol wykazał w oświadczeniu:

Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej 18 000
mieszkanie i powierzchni 174,70 m2 o wartości 180 000
dochód: umowa o pracę 109 963,48zł; z umów zlecenie 16 879,32; dieta radnego 17 388
samochód Opel Astra rok prod 2005
samochód Peugeot 3008 rok prod 2012

Sztandera Maksymilian wykazał w oświadczeniu:

Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej 20 000zł
dochód: z tytułu zatrudnienia 81 281,53zł; dieta radnego 20 830zł
samochód osobowy VOLVO rok prod 2012

Ulichnowski Grzegorz wykazał w oświadczeniu:

Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej 11 335,96zł,
środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej 200 EURO
dom o powierzchni 92,49 m2 o wartości 250 000
Dochód: małżeńska wspólność majątkowa 71 234,64zł; dieta radnego 21 264zł
samochód osobowy VOLVO rok prod 2005
Ma zobowiązania pieniężne: ING 8 117,85zł pożyczka; 73 962,95zł kredyt hipoteczny

Wojciechowski Grzegorz wykazał w oświadczeniu:

środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej 125 000zł
środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej 3 500EURO
dom o powierzchni 180 m2 o wartości 500 000zł
inne nieruchomości: biura, magazyny, pomieszczenia gospodarcze o wartości 320 000
cztery działki budowlane o łącznej powierzchni 6800m2 o wartości 380 000zł
Prowadzi działalność gospodarczą – dochód 428 653,02zł
dieta radnego 18 211zł
posiada cztery samochody
Ma zobowiązania pieniężne: kredyt obrotowy 270 000zł

Możecie Państwo wszystkie powyższe oświadczenia majątkowe sprawdzić na stronie BIP Nowe Skalmierzyce.