26 marca br. Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce podjęła uchwałę określającą zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy.


Konsultacje może zainicjować rada, burmistrz bądź 150 mieszkańców. Mogą być one przeprowadzone w różnych formach: zebrań lub spotkań; opinii, propozycji, uwag przekazywanych pisemnie lub drogą elektroniczną; ankiet lub sondaży elektronicznych; wyboru pomiędzy przedstawionymi propozycjami w drodze głosowania. Są one ważne bez względu na liczbę osób w nich uczestniczących. Mogą mieć zasięg gminny (obejmujący cały obszar gminy) bądź lokalny (dotyczący np. jednego sołectwa). Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wynik nie jest wiążący dla organów gminy.

Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji podejmuje burmistrz w formie zarządzenia w terminie 14 dni od wniesionego do niego wniosku, który powinien zawierać m.in. wskazanie osoby upoważnionej do kontaktu w imieniu mieszkańców oraz listę osób pełnoletnich zamieszkałych na terenie gminy.

Konsultacje społeczne to kolejne z narzędzi ułatwiających komunikację mieszkańców z władzami. Dzięki nim będziemy mogli jeszcze bardziej wsłuchać się w ich potrzeby, pomysły i propozycje. Mam nadzieję, że staną się one popularną formą dialogu w naszym samorządzie – powiedział burmistrz Jerzy Łukasz Walczak.