Szef MEN poinformował, że we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz Ministerstwem Zdrowia przygotowane zostały wytyczne o tym, w jaki sposób zorganizowane powinny być prace w placówkach oświatowych – tak, aby uczniowie i członkowie personelu mogli czuć się bezpiecznie.


Planujemy, że 1 września rok szkolny rozpocznie się w szkołach – oświadczył minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski.

Chcemy, by dzieci mogły bezpiecznie wrócić do szkół. Podstawowym modelem jest ten tradycyjny model, kiedy dzieci spotykają się z nauczycielami w szkołach. 1 września rok szkolny rozpoczyna się tradycyjnie w szkołach. Uczniowie przychodzą do szkół, lekcje mają się normalnie odbywać. Aby to było możliwe, przygotowaliśmy wytyczne, które dyrektorzy muszą dopasować. Nie zakładamy obowiązku zasłaniania ust i nosa – w jaki sposób zorganizować lekcje – mówił podczas konferencji minister Dariusz Piontkowski.

Jak tłumaczył minister Piontkowski, główną wytyczną dla szkół jest bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, zasłanianie się podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub placówki, regularne czyszczenie pomieszczeń. W miarę możliwości zaleca się taką organizację pracy, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły.

Zapytany szef MEN o to, czy rodzice mogą nie puścić dzieci do szkół, jeżeli uznają, że zagrożenie z powodu koronawirusa jest zbyt duże?

Rodzic nie jest epidemiologiem. W procesie decyzyjnym dotyczącym sposobu funkcjonowania szkół włączyliśmy Inspekcję Sanitarną. Tam znajdują się fachowcy, którzy będą określali w jakich sytuacjach pobyt w szkole jest bezpieczny, a w jakich nie – mówił minister edukacji.