Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Ociążu pomyślnie ukończyli internetowy „Test wiedzy SKO” uruchomiony po raz pierwszy przez Bank PKO BP.

Na przełomie kwietnia i maja dzieci oraz rodzice mogli wziąć udział w teście i wykazać się wiedzą na tematy związane z ekologią, oszczędzaniem czy cyberbezpieczeństwem. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Ociążu już od 2012 roku uczestniczy w programie edukacji finansowej SKO. Obecnie prawie 70% uczniów w wieku do 13 lat posiada książeczki oszczędnościowe.

Wszyscy laureaci testu otrzymali dyplomy „Mistrza wiedzy SKO”. Gratulujemy!