Zakończyły się prace na jednej z pierwszych tegorocznych inwestycji drogowych – ulicy Wierzbowej we Węgrach.


Nowa nawierzchnia bitumiczna została położona na odcinku o długości 240 metrów od strony skrzyżowania ulic Bursztynowej i Łąkowej. Szerokość jezdni wynosi 4 metry. Pobocza, wjazdy do posesji i na pola umocniono kruszywem.

Przedsięwzięcie kosztowało blisko 100 tysięcy zł.