Upamiętnienie 75 rocznicy wybuchy Powstania Warszawskiego. W wielu polskich miastach i wsiach, również u nas o godzinie 17:00 zaczną wyć syreny alarmowe.


W czwartek, 1 sierpnia mija 75 lat od wybuchu Powstania Warszawskiego. Wiele polskich miast i wsi chce oddać cześć poległym Polakom, którzy walczyli za nasz kraj i wolność.  Syreny alarmowe będą wyć jedną minutę.

Powstanie warszawskie było wymierzone militarnie przeciw Niemcom, a politycznie przeciw ZSRR oraz podporządkowanym mu polskim komunistom. Dowództwo AK planowało samodzielnie wyzwolić stolicę jeszcze przed wkroczeniem Armii Czerwonej, licząc, że uda się w ten sposób wzmocnić międzynarodową pozycję rządu RP na uchodźstwie oraz powstrzymać realizowany przez Stalina proces wasalizacji i sowietyzacji Polski. Po wybuchu powstania Armia Czerwona wstrzymała ofensywę na kierunku warszawskim, a radziecki dyktator konsekwentnie odmawiał udzielenia powstaniu poważniejszej pomocy. Wsparcie udzielone powstańcom przez USA i Wielką Brytanię miało natomiast ograniczony charakter i nie wpłynęło w sposób istotny na sytuację w Warszawie. W rezultacie słabo uzbrojone oddziały powstańcze przez 63 dni prowadziły samotną walkę z przeważającymi siłami niemieckimi, zakończoną kapitulacją 3 października 1944 roku.