Tak, nie ukrywam trudna i niezwykle odpowiedzialna dla mnie jako organu prowadzącego, decyzja zapadła w oparciu o wiele długo i wnikliwie równoważonych przeze mnie argumentów – piszę na Facebooku Burmistrz Gminy i Miasta Jerzy Łukasz Walczak.


Z jednej bowiem strony nie chcielibyśmy wykonać żadnego przedwczesnego i fałszywego ruchu mogącego narazić zdrowie dzieci bądź kadry pedagogicznej i pracowników obsługi, z drugiej doskonale rozumiemy sytuację zawodową oraz rodzinną wielu z Was, która wymusza powrót do życia zawodowego, a co za tym idzie – konieczność scedowania opieki nad dziećmi pod skrzydła ich żłobkowych bądź przedszkolnych wychowawczyń. W takiej przymusowej sytuacji znaleźli się m.in.

  • rodzice pracujący w służbach medycznych i mundurowych.

Przy podjęciu decyzji o przyjęciu maluszka do placówki jako priorytetowe traktujemy też przypadki, gdy:

  • pracują oboje rodzice,
  • aktywna(y) zawodowo jest matka (ojciec) samotnie wychowująca(y) dziecko.

W rozpoznaniu skali problemu oraz potrzeb naszego środowiska bardzo pomocni okazali się dyrektorzy gminnych placówek oświatowych, którzy zrobili odpowiedni rekonesans wśród rodziców swoich wychowanków i którzy wiele cennych uwag zgłaszali nam na bieżąco podczas wspólnych wideokonferencji. Porad i uwag zasięgnęliśmy również podczas podobnego rodzaju spotkania z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty.

Nasze możliwości musimy jednak skonfrontować nie tylko ze społecznymi oczekiwaniami, ale również z narzuconym naszym placówkom ostrym reżimem sanitarnym. Szczegółowe dyrektywy w tym zakresie opracowali: Główny Inspektor Sanitarny, Ministerstwo Edukacji oraz Ministerstwo Rodziny. Czas do 25 maja wykorzystamy więc na intensywne przygotowania: opracowanie wewnętrznych procedur bezpieczeństwa, dostosowanie obiektów do wytycznych, konsultacje z Powiatową Stacją Sanitarną a także niezbędne zakupy środków indywidualnej ochrony osobistej. Ogromny wpływ na ostateczną decyzję (ewentualną jej zmianę) naszego samorządu będzie miała również na bieżąco analizowana sytuacja epidemiczna nie tylko w Gminie, ale całym powiecie ostrowskim oraz kaliskim, które to obszary stanowią teren zawodowej migracji rodziców wychowanków żłobka oraz przedszkoli.

Niebawem, w odrębnym komunikacie, podamy informacje o uruchomieniu zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci klas I-III.

Pamiętajcie Państwo – robimy wszystko, by 25 maja móc otworzyć żłobek oraz przedszkola, ale uczynimy to wówczas, gdy nie będziemy mieli cienia wątpliwości co do słuszności podjętej decyzji. Zdrowie i życie wszak ponad wszystko!