W Polsce ma powstać sześć bloków elektrowni atomowej zlokalizowanych w czterech miejscach. Jedną z takich lokalizacji znajduję się… niecałe 60 km od Kalisza. Budowa aż w 70 proc. może być zrealizowana przez polskie przedsiębiorstwa we współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi – przewiduje rząd w “Polityce Energetycznej Polski 2040 r.”.


– Elektrownia atomowa powstanie najprawdopodobniej na północy, na Pomorzu – mówił jakiś czas temu w wywiadzie dla Business Insider Polska minister klimatu i środowiska Michała Kurtyka. Jednak jak donoszą dziennikarz to tylko część prawdy, bo analizując rządowy projekt „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.”, do którego udało im się dotrzeć, władze rozpatrują aż cztery lokalizacje nowych elektrowni jądrowych.

Dwie rzeczywiście znajdowałyby się na Pomorzu w okolicach polskiej linii brzegowej (Lubiatowo-Kopalino oraz Żarnowiec). Jednak dwie pozostałe lokalizacje to zupełna nowość. Okazuje się, że urzędnicy rozpatrują jeszcze lokalizację na północ od Konina (w woj. wielkopolskim), czyli okolice obecnej elektrowni Pątnów. Drugą jest z kolei okolica największego truciciela Europy, czyli elektrowni Bełchatów w województwie łódzkim. Prawdopodobne miejsce lokalizacji elektrowni atomowych zaznaczyliśmy czerwonym okręgiem.

W projekcie uchwały Rady Ministrów w sprawie aktualizacji programu wieloletniego pod nazwą “Program polskiej energetyki jądrowej”, zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Klimatu i Środowiska czytamy, że: “szczególnie atrakcyjne są lokalizacje nadmorskie oraz lokalizacje centralne, w których obecnie znajdują się duże elektrownie systemowe. Biorąc pod uwagę stan zaawansowania prac lokalizacyjnych i inne uwarunkowania, lokalizacja dla pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce zostanie wybrana spośród lokalizacji nadmorskich.”

W “Polityce Energetycznej” rząd określa także potencjalną moc bloków i czas ich uruchomienia. – Budowa pierwszego bloku jądrowego powinna rozpocząć się nie później niż w 2026 roku, a do 2043 roku powinno zostać uruchomionych 6–9 GW mocy – czytamy.

Zdaniem urzędników uruchomienie pierwszego bloku (o mocy 1–1,6 GW) pierwszej elektrowni jądrowej zaplanowano na 2033 r. W kolejnych latach planowane jest uruchomienie kolejnych pięciu takich bloków w odstępach 2–3 lat.