W ciągu kilku najbliższych miesięcy mieszkańcy Śliwnik zyskają dodatkowy chodnik. Inwestycja powinna rozpocząć się z początkiem maja, a jej efektem będzie przedłużenie istniejącego ciągu pieszego przy ulicy Spacerowej aż do świetlicy wiejskiej na Zawadach.


Poza budową chodnika z bezfazowej kostki brukowej planuje się także wykonanie zjazdów, oznakowania a także umocnienia skarp pły tami ażurowymi. Długość nowego ciągu wyniesie 341,70 m. Przedsię wzięcie jest w całości finansowane z gminnego budżetu, a jego koszt wyniesie około 190 tysięcy zł.