15 listopada zapraszamy na konferencję „Widoczne uczenie się i nauczanie z OK zeszytem” do Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach. To już druga konferencja o Ok zeszycie organizowana przez szkołę, pierwsza odbyła się dwa lata temu. 


W programie konferencji jest wykład gościa specjalnego, Danuty Sterny pt. o tym, jak ocenianie kształtujące pomaga kształcić umiejętności proinnowacyjne u uczniów oraz warsztaty przybliżające formy i techniki w pracy z OK Zeszytem w zależności do potrzeb klasy i celów nauczania. Uczestnicy konferencji będą mogli zajrzeć do autentycznych OK Zeszytów udostępnionych dla nich na wystawie. Zaproszenie, szczegółowy program wydarzenia i opis warsztatów jest do pobrania na dole strony.

SP w Skalmierzycach od 12 lat wdraża i rozwija ocenianie kształtujące. Szkoła posiada dwa tytuły Szkoły Uczącej się. od 2015 roku wdraża w pracy OK zeszyt. Od dwóch lat jest jedynym w Polsce laboratorium OK zeszytu – szkołą, w której systemowo rozwija się uczenie i nauczanie z wykorzystaniem OK zeszytu. Nauczyciele dzielą się swoimi doświadczeniami i nowymi rozwiązaniami, otwierają drzwi klas, organizują warsztaty,  podczas których dzielą się warsztatem pracy związanym z ocenianiem kształtującym i OK zeszytem.

ZAŁĄCZONE DOKUMENTY: 

Zaproszenie programu oraz opis warsztatow