Kongregacja ds. Duchowieństwa zarządziła wizytację apostolską w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Kaliskiej. Obowiązki wizytatora powierzono przewodniczącemu Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisławowi Gądeckiemu.


Decyzję ogłosił w poniedziałek nuncjusz apostolski w Polsce Salvatore Pennacchio.

Sprawa ma związek z obszerną skargą na działania biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka, która trafiła do Nuncjatury Apostolskiej w Polsce w lutym 2018 r. Jak poinformował magazyn “Więź”, rektor kaliskiego seminarium postawił biskupowi zarzuty “tolerowania wśród księży wykorzystywania seksualnego osób małoletnich i aktywnego homoseksualizmu“.

Biskup Edward Janiak nadal pozostaje nominalnie biskupem kaliskim, jednak od kilku dni administratorem apostolskim sede plena w diecezji jest arcybiskup Grzegorz Ryś. Otrzymał on uprawnienia biskupa diecezjalnego, natomiast biskupowi Janiakowi polecono opuszczenie diecezji i brak ingerencji w jej kierowanie na czas prowadzenia dochodzenia w czasie zaniedbań.

Źródło: TVP3