Kłopoty z prawem nie opuszczają 62-letniego Sylwiusza J. – wójta podkaliskiego Żelazkowa. Pod koniec stycznia br. włodarz gminy został uznany za winnego kierowania wobec innego mężczyzny gróźb karalnych i skazany nieprawomocnym wyrokiem na ograniczenie wolności.


Sprawa, która pod koniec stycznia ub. rozpatrywana była przez Sąd Rejonowy w Kaliszu dotyczyła wydarzeń z dnia 5 kwietnia 2020, do jakich doszło w jednej z miejscowości w zarządzanej przez 62-latka gminie.

W piątek, 29 stycznia z wyrokiem nakazowym w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Rejonowy w Kaliszu w II wydziale karnym, po rozpoznaniu w postępowaniu nakazowym sprawy przeciwko 62-letniemu Sylwiuszowi J., oskarżył go o to, że w dniu 5 kwietnia 2020 roku w jednej z miejscowości w gminie Żelazków w województwie wielkopolskim, na wysokości jednej z tamtejszych posesji, groził pokrzywdzonemu mężczyźnie uszkodzeniem ciała, przy czym groźba ta wzbudzała u pokrzywdzonego uzasadnioną obawę że zostanie spełniona,tj. o czyn z art. 190 § 1 KK

  1. uznaje oskarżonego Sylwiusza J. – wójta podkaliskiej gminy Żelazków za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu wyczerpującego dyspozycję art. 190 § 1 Kodeksu Karnego i za ten czyn na podstawie powołanego przepisu wymierza mu karę 10 miesięcy ograniczenia wolności, która polegać będzie na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin miesięcznie.
  2. zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 1252,90 zł tytułem kosztów sądowych.

Prace społeczne wójt mógłby wykonywać np. w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Kaliszu, gdzie kuratorzy kierują skazanych.

Źródło i zdjęcia: Kalisz24.info.pl