„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PPGR” to kolejny projekt, w którym wzięła udział Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce.

Dzięki specjalnym funduszom unijnym uruchomionym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  aż 137 laptopów, 20 zestawów sprzętu komputerowego oraz 2 tablety na ogólną kwotę 392.850,93 zł trafią w ręce młodych mieszkańców gminnej wspólnoty. Ich wydawanie rozpoczęło się 5 lipca br. w sali sesyjnej Urzędu Gminy i Miasta podczas spotkania beneficjentów projektu z burmistrzem Jerzym Łukaszem Walczakiem.

Spotkanie miało również charakter informacyjny, związany z omówieniem podpisywanych umów darowizny.Rola, jaką w przedsięwzięciu odegrał samorząd, to m.in. przyjmowanie i weryfikacja wniosków (potwierdzenie zatrudnienia członka rodziny w linii prostej w dawnym PGR oraz sprawdzenie linii pokrewieństwa), które składano już w roku ubiegłym czy przeprowadzenie procedury przetargowej związanej z zakupem wspomnianego sprzętu komputerowego.